6-timmars 2023, Göteborg

I år var det 6:e gången 6-timmars seglades som ett samarrangemang mellan Västkustkretsens 24-timmarskommitté och SS Slören – 6 * 6 alltså. Alla gånger vår 6-timmars har seglats har det varit gott väder med sol även om fjolårets segling bjöd på onödigt mycket vind. Så var det inte i år där vi fick närmast perfekta förhållanden med stabil vind på SV och runt 4 till 6 m/s. Hela 10 båtar anmälde sig och 9 av dem lyckades också starta.

Årets väder innebar att man lätt kunde nå den för 6-timmars unika punktkartans yttersta kanter och seglarna bjöd på stor variation i sina vägval. Majoriteten uppehöll sig i södra skärgården endast en gick i stället norrut.

I år var det premiär för SXK-klassen, tidigare har 6-timmars bara seglats på SRS, och i och med det blev resultaten jämförbara med 24-timmarsseglingarnas distanser även om jämförelsen haltar p.g.a. de olika punktkartorna. Bäst i år seglade Martin Anderberg i en Cumulus som samlade ihop 34,3 M vilket motsvarar en 24-timmars på 137,2 M ett mycket bra resultat. Se resten av resultaten på SS Slörens hemsida.

6-timmars ingår också som delsegling i SS Slörens Skepparkannan men är öppen för alla som vill delta. Nästa chans blir i slutet av maj 2024.