6-timmars 2024, Göteborg

På västkusten seglar vi också en 6-timmars i Göteborg. Denna genomförs som en kappsegling med start på ett ställe och vid en tidpunkt.
I samband med seglingen kör vi efterträff på Västkustkretsens kansli i Långedrag för att ha litet trevligt tillsammans.

Seglingen genomförs i samarbete med SS Slören som står som officiell arrangör.

Seglingen arrangeras av SS Slören och all information om seglingen finns på deras hemsida.

Seglingsdatum

Lördag 2023-05-25

Starttid

10:00

Tidsprogram

Observera att detta sannolikt kommer ändras!

09:00Registrering öppnar vid starttribunen på vågbrytaren i Hinsholmskilens småbåtshamn.
09:15Skepparmöte.
10:00Start.
15:30Första tillåtna målgångstid.
16:00Nominell målgångstid.
16:30Sista tillåtna målgångstid. Målet stänger.
ca. 17:30Samling på Västkustkretsens kansli, Talattagatan 24 i Långedrag. Servering av korv och dricka.
ca. 18:30Prisutdelning.

Start och Mål

Vågbrytaren i Hinsholmskilens småbåtshamn.

Bana

Seglingen genomförs enligt samma principer som en normal 24-timmarssegling men med en helt egen Punkt- och Distanstabell. Denna finns, liksom all annan dokumentation för tävlingen på SS Slörens hemsida.

Notera att för 2024 gäller en helt annorlunda tabell än tidigare år!

Resultatberäkning

Seglingen genomförs i två klasser: SRS och SXK. Samtliga båtar deltar i SXK-klassen men endast båtar som uppfyller villkoren för SRS tabellbåt eller har giltigt SRS-mätbrev kan också delta i SRS-klassen. Övriga båtar deltar enbart i SXK-klassen.

Resultat beräknas på varje deltagares sammanlagda distans dividerat med båtens respittal. Som respitsystem används SXK-tal (SXK = SRS * 1,22).

Deltagaravgift

Medlem i SS Slören och/eller SXK betalar 200 kr, ej medlem 250 kr. Redan anmälda deltagare i SS Slörens Skepparkanna betalar 100 kr.

Anmälan

Denna segling har egen anmälan via SS Slörens webbsida.

Seglingshandlingar

Eftersom denna segling genomförs med andra regler än en traditionell 24-timmarssegling gäller inte våra vanliga seglingshandlingar. Det som gäller publiceras löpande på SS Slörens hemsida.