Anmälan, Västkustkretsen

Under 2018 har vi påbörjat utprovningar med ett helt nytt anmälningssystem för 24-timmarsseglingar. Det är helt nytt och är därför inte helt färdigutvecklat och saknar också en del funktioner. Tills vi ordnat upp detta kan du därför välja två olika sätt att anmäla dig:

 1. via vårt nya anmälningssystem eller
 2. per epost

Anmälan via anmälningssystemet

Du hittar anmälningssystemet på segla.24-timmars.nu.

När du anmäler dig via vårt nya system kopplas din anmälan också automatiskt till vår 24-timmarsapp där du kan planera och logga din segling. Appen finns för både Apple iOS och Android och du hittar den i respektive systems appbutiker under namnet ”24 timmars”.

Tyvärr går det i nuläget inte att anmäla sig till efterarrangemang och middagar via anmälningssystemet. Vill du delta i en segling där detta ingår kan du anmäla dig till seglingen via systemet men du måste också skicka en epostanmälan för att anmäla dig till efterarrangemang och middag. Det gör du på vastkustkretsen@sxk.se. Missar du detta är din anmälan till seglingen inte giltig!

Systemet hanterar inte heller beställning av deltagarvimpel, den måste du beställa separat. Alla dessa småsaker ämnar vi åtgärda i någon nära eller avlägsen framtid…

Anmälan via epost

Du kan anmäla dig via epost på adressen vastkustkretsen@sxk.se, alternativt kan du ringa in din anmälan till kansliet på 031-69 00 69 eller besöka oss på Talattagatan 24 i Långedrag.

För att kunna acceptera en anmälan via epost behöver vi veta följande uppgifter:

 • Vilken segling du vill anmäla dig till
 • Ditt SRS-tal ur tabell eller mätbrev (ange mätbrevets nummer) eller om du behöver ett SXK-tal (glöm i så fall inte ansöka senast tio dagar innan)
 • Ditt namn och din födelsedag (inte hela personnumret, bara år-månad-dag). Dessa uppgifter gör dig unik i vår Maratontabell, det är därför vi vill ha dem.
 • Båttyp
 • Segelnummer
 • Båtnamn
 • VHF-signal eller mobilnummer – till en telefon som är med ombord!
 • Start- och målpunkt
 • Om du vill delta i efterarrangemanget: hur många som kommer (viktigt)
 • Om du behöver deltagarvimpel och hur du vill ha den, hämta själv på kansliet eller brev
 • Dag och tid för målgång
 • Om du är medlem i SXK
 • Gärna antal personer ombord. Om du dessutom anges namn och födelsedag på alla ombord så kommer de också med i Maratontabellen!
 • Eventuella andra upplysningar som kan vara bra för oss att veta om.

Deltagaravgiften är 200 kr för SXK-medlem och 250 kr för ej medlem.

Vimpel kostar 140 kr och kan hämtas på kansliet i Långedrag eller fås per post (kom i så fall ihåg att ange din adress).

Efterarrangemanget kostar 150 kr per båt.

Alla dessa avgifter betalas in på vårt PlusGiro 42 01 92-7. Märk inbetalningen med 24-timmars, segling, och båtnamn, t.ex. ”24-timmars, 24 höst 2017, Windjammer”. Anmälan är inte giltig innan vi erhållit betalning!

 

Välkommen med din anmälan!

Anmälan, Västkustkretsen

Senaste kommentarerna