Arrangör: Bottenvikskretsen

  • Bottenhavet startar upp igen!

    24-timmars har vilat i Bottenhavet sedan slutet av 90-talet men nu har några entusiaster bestämt att köra igång igen! Vi startar med juniupplagan och begränsar oss till 12; 24 och 48 timmar. tanken är att locka med våra ljusa juninätter! Så du som aldrig upplevt havet en juninatt i norr är så välkommen att segla…

  • Vårseglingen 2016 i Bottenviken

    Seglingsdatum Starttider Startplatser Deltagaravgift Deltagaranmälan Anmäl dig till 24-timmarsseglingarna i Bottenviken Seglingshandlingar Riksregler Lokala föreskrifter Startlista Punkt- och distanstabell Loggboksblad Punktkort

  • Bottenvikskretsen

    I Bottenviken kan du segla 24-timmars med solen uppe nästan hela dygnet. Eftersom vintern kommer sent brukar vi köra seglingarna senare än resten av landet (första helgen i juni). Kontakt Ulf SundströmMejl: ulfsun@bredband.netTelefon: 070-347 78 72