Segling

Höstseglingen 2018 i Mälaren

Starttider Mälarens 24/12-timmars 31 augusti, 48-timmars kl 10.00-20:00 1 september, 24-timmars kl 10.00-10.15 1 september, 12-timmars dag kl 10.00-10.15 1 september, 12-timmars natt kl 22.00-22.15 Innan du gör din anmälan, kontrollera att din båt har SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande

Arrangör: Uppsala-Roslagskretsen Väster Mälarkretsen
Segling

Vårseglingen 2018 i Mälaren

Starttider Mälarens 24/12-timmars 1 juni, 48-timmars kl 10.00-20:00 2 juni, 24-timmars kl 10.00-10.15 2 juni, 12-timmars dag kl 10.00-10.15 2 juni, 12-timmars natt kl 22.00-22.15 Innan du gör din anmälan, kontrollera att din båt har SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande

Arrangör: Uppsala-Roslagskretsen Väster Mälarkretsen
Segling

Höstsegling 2017 i Mälaren

Starttider Mälarens 24/12-timmars 1 september, 48-timmars kl 10.00-20:00 2 september, 24-timmars kl 10.00-10.15 2 september, 12-timmars dag kl 10.00-10.15 2 september, 12-timmars natt kl 22.00-22.15 Innan du gör din anmälan, kontrollera att din båt har SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande

Arrangör: Uppsala-Roslagskretsen Väster Mälarkretsen
Segling

Vårseglingen 2017 i Mälaren

Starttider Mälarens 24/12-timmars 2 juni, 48-timmars kl 10.00-20:00 3 juni, 24-timmars kl 10.00-10.15 3 juni, 12-timmars dag kl 10.00-10.15 3 juni, 12-timmars natt kl 22.00-22.15 Innan du gör din anmälan, kontrollera att din båt har SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande

Arrangör: Uppsala-Roslagskretsen Väster Mälarkretsen
Segling

Höstsegling 2016 i Mälaren

Arrangör: Uppsala-Roslagskretsen Väster Mälarkretsen

24-timmarsseglingarna