» Arrangörer » Västkustkretsen » Anmälan, Västkustkretsen

Anmälan, Västkustkretsen

Från och med 2018 har vi ett helt nytt anmälningssystem för 24-timmarsseglingar. Eftersom det fortfarande är under utveckling kan du fortfarande per e-post.

Men:

Observera att om du väljer att inte använda anmälningssystemet kommer vår 24-timmarsapp inte att fungera för din segling.

Anmälan via anmälningssystemet

Du hittar anmälningssystemet på segla.24-timmars.nu.

När du anmäler på detta sätt kopplas din anmälan också automatiskt till 24-timmarsappen där du kan planera och logga din segling. Appen finns för både Apple iOS och Android och du hittar den i respektive systems appbutiker under namnet ”24 timmars”.

Tyvärr går det i nuläget inte att anmäla sig till efterarrangemang och middagar via anmälningssystemet. Vill du delta i en segling där detta ingår kan du anmäla dig till seglingen via systemet men du måste också skicka en e-postanmälan för att anmäla dig till efterarrangemang och middag. Det gör du på vastkustkretsen@sxk.se. Missar du detta är din anmälan till seglingen inte giltig!

Systemet hanterar inte heller betalningar och/eller beställning av deltagarvimpel, den måste du beställa separat. Alla dessa småsaker ämnar vi åtgärda i någon nära eller avlägsen framtid…

Anmälan via e-post

Du kan anmäla dig via e-post på adressen vastkustkretsen@sxk.se, alternativt kan du ringa in din anmälan till kansliet på 031-69 00 69 eller besöka oss på Talattagatan 24 i Långedrag.

För att kunna acceptera en anmälan via e-post behöver vi veta följande uppgifter:

 • Vilken segling du vill anmäla dig till.
 • Ditt SRS-tal ur tabell eller mätbrev (ange mätbrevets nummer), Ditt redan erhållna SXK-tal eller om du behöver ett SXK-tal (glöm i så fall inte ansöka senast tio dagar innan).
 • Ditt namn och din födelsedag (inte hela personnumret, bara år-månad-dag). Dessa uppgifter gör dig unik i vår Maratontabell, det är därför vi vill ha dem. Vill du inte har maratondistans kan du utelämna detta.
 • Båttyp.
 • Segelnummer.
 • Båtnamn.
 • VHF-signal eller mobilnummer – till en telefon som är med ombord!
 • Start- och målpunkt.
 • Om du vill delta i efterarrangemanget: hur många som kommer (viktigt).
 • Om du behöver deltagarvimpel och hur du vill ha den, hämta själv på kansliet eller brev.
 • Dag och tid för målgång.
 • Om du är medlem i SXK.
 • Gärna antal personer ombord. Om du dessutom anger namn och födelsedag på alla ombord så kommer de också med i Maratontabellen!
 • Eventuella andra upplysningar som kan vara bra för oss att veta om.

Avgifter

Deltagaravgiften i samtliga 24-timmarsseglingar, oavsett längd, är 200 kr per båt för medlem i Svenska Kryssarklubben och 250 kr för ej medlem.

Vimpel kostar 140 kr och kan hämtas på kansliet i Långedrag eller fås per post (kom i så fall ihåg att ange din adress), porto kan tillkomma.

Efterarrangemangen kostar 150 kr per båt. Till detta kommer kostnad för middag. Kostnaden för denna varierar litet men har varit mellan 250 och 400 kr per person under de senaste åren. Det framgår av inbjudan till seglingen vad de aktuella kostnaderna är. Kostnad för middag betalas ibland till restaurang, ibland till oss. Detta framgår också av inbjudan.

Alla aktuella avgifter betalas in på vårt PlusGiro 42 01 92-7. Märk inbetalningen med 24-timmars, segling, och båtnamn, t.ex. ”24-timmars, 24 höst 2019, Windjammer”. Din anmälan är inte giltig innan vi erhållit betalning!

Välkommen med din anmälan!