Bottenhavskretsen

Seglingarna i Bottenhavskretsens vatten arrangeras av grannarna i Eggesundskretsen.

> Gå till Eggegrundskretsens 24-timmarsseglingar.

 

Maratonlista

Bottenhavskretsens maratonlista (senast uppdaterad efter höstseglingen 1997) (html)

Seglingar i Bottenhavskretsen

Resultat från seglingar i Bottenhavskretsen