Ensamseglingen 2013 i Stockholm

Välkommen till Svenska Kryssarklubbens Ensamsegling. Du seglar ensam non-stop i 12 timmar. Gemensam målgång nära Stavsnäs.

Distansen från Ensamseglingen räknas inte in i plakettdistansen för övriga seglingar i 24-timmarsfamiljen.

Bilder från eftersamlingar i Norrviken

Bilder från Norrviken kan ses i Bildgalleri Norrviken

Årets segling

Även i år har vi lyckats samla många Ensamseglare och hade nästan lika många på startlistan som förra året.

Vädergudarna verkade inte nådiga dagen före start och även dagen efter seglingen bjöd på regn och rusk. Men seglingen under lördagsdygnet kunde inte haft bättre väder, strålande sol och bra med vind, minst sagt, långt in på kvällen. Helt magiskt!

Seglingen genomfördes i ett ganska stort område från Furusund i norr till Måsknuv i söder. Den friska och ibland rätt hårda vinden, har rapporterats sydväst 12-14 och byig, gjorde att de flesta seglare avstod från havspunkterna. Det positiva med det valet var att de flesta mötte eller korsade andra Ensamseglare under dagen flera gånger vilket alltid är roligt och stimulerande.

Punkt 516, Ost Huvudskär. Foto: Christer Forsgren.

Några gav sig dock ut i den bitvis grova havssjön. En seglare försökte hitta mätbojen (punkt 516, Ost Huvudskär) men bojen verkade inte finnas på plats i år heller (saknades även förra året), så det fick bli en GPS-punkt. Det hela kommenterades av seglaren, som har en av våra större båtar, ”sjön var väldigt grov och besvärlig där ute, tveksamt om jag skulle göra om det här igen under såna här förhållanden, det är inte riskfritt trots en stor båt”.

En annan seglare fick besvärlig motsjö på väg mot Almagrundet och kommenterar ”grov havssjö mötte mig, och två gånger blev båten helt överspolad av sjön”. Vinden var på morgonen västlig men skulle vrida mot syd till sydväst under dagen.

För seglare som startade norr om målet gällde det att passera målområdet före vindskiftet som utlovade vid lunchtid. Jag själv (Kim) missade detta med någon timme så det blev en rätt hård kryss ner mot Dalarö-hållet. Men en härlig segling och det är ju det viktiga. Vid sjutiden var de flesta seglare i mål, några få hade obetydliga förseningar.

Så småningom var hela viken fylld med seglare överallt där det gick att lägga till trots att vi reserverat halva bryggan för vår segling (kanske bör vi reservera ännu mer plats kommande år). Efter snabbrättning av loggböcker och lite mat samlades vi som vanligt kl 21 för genomgång av resultat, plakettutdelning och lite förfriskningar med tilltugg.

Robert Gustavsson hade med sina 78 M seglat längst, lika långt som Svante Berg som var ut till mätbojen, sen fanns det några till seglare som seglat över 70 M. Imponerande! Övriga seglare låg ganska samlat på distanser runt 60 M.

Vi hade i år tre nya seglare; en av dessa var med oss för ca 15-20 år sedan, seglade sen ner till Medelhavet och var där ett antal år; är nu hemma igen och tar upp traditionen med Ensamseglingen. Det tycker vi var särskilt roligt.

Sedan följde plakettutdelning med höjdpunkten att kunna dela ut den nyinrättade (för två år sedan) diamantplaketten för 1000 M som erövrats av Rolf Haldrup. Ytterligare ett antal plaketter fick mottagare innan vi startade grillningen och samlades runt grillen med livliga, glada och spännande diskussioner.

Framåt kl 01 hade glöden slocknat så även de flesta seglare efter en mer än 20 timmar intensiv dag blev det skönt att koja.

Ett intressant förslag väcktes av Sten under diskussionerna; han menade att vi borde på något sätt uppmärksamma seglare som lyckats genomföra sin segling utan att korsa eller skära sin egen bana. Vi får fundera om det är genomförbart under samlingen på Runmarö då vi har rättkort om tid, ca en knapp timme, att granska alla loggböcker på plats och hitta ”pristagare”. Ideen rimmar annars väl med det hedersomnämnande som tillämpas för övriga 24- timmarsseglingar.

Vidare kan vi se nu efteråt att flera seglare (fler än det brukar vara) har starttider efter kl 7. Vi vet inte om den nya layouten av våra Lokala föreskrifter eller de nya formuleringarna i den har förvirrat så att man trott att samma regler gäller som för övriga 24-timmarsseglingar. Så är det således inte utan vi har samma regler som tidigare dvs ”Starttid utan respit”.

Årets Lokala föreskrifter ska ses som de viktigaste avvikelserna från de regler som gäller för övriga 24- timmarsseglingar. Vi (Lennart och Kim) anpassar tillämpningen av reglerna med hänsyn till förutsättningarna för Ensamseglingen på samma sätt som tidigare. Men vi är lyhörda för nya förslag eller idéer från er om tillämpningen eller annat i genomförandet av den här seglingen.

Deltagaranmälan

Anmäl dig senast 7 juni.

Kontrollera först att din båt har SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande SRS-talstabell. SRS-talet är efterföljare till LYS-talet.

Om din båt saknar SRS-tal välj Båten saknar SXK-tal, jag behöver få ett SXK-tal fastställt när du blir tillfrågad om handikapp i anmälningsformuläret. Ansök sedan om ett SXK-tal för din båt. Du kommer att behöva mäta upp mått på din båt.

För att din anmälan ska vara giltig måste du betala startavgiften. Inbetald avgift återbetalas inte.

>> Anmäl dig till Stockholmskretsens Ensamsegling 2013 (nytt fönster)

Startavgift

 • Skeppare, medlem i Kryssarklubbens Stockholmskrets 150 kronor.
 • Skeppare, inte medlem i Kryssarklubbens Stockholmskrets 175 kronor.
 • Orange deltagarvimpel 144 kronor inklusive porto.

Startavgiften betalas in på plusgirokonto 166 95 92-6. Betalningsmottagare är ”24-timmars, Kryssarklubbens Stockholmskrets”. Ange att det gäller ensamseglingen, och som referens din mejladress (samma som du anger i anmälningsformulöret).

Startdatum

Ensamseglingen seglas lördagen innan midsommar. I år 15 juni 2013.

Starttid

07.00.

Startpunkter

Det finns elva startpunkter, från norr till söder. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Kartnålarna på bilden är klickbara.

Målgång

Punkt 553 vid Stavsnäs. Strax utanför Norrviken på Runamarö Storön.

Samling

Kryssarklubbens uthamn Norrviken på Storön, syd Runmarö.

Seglingshandlingar

Seglingshandlingarna kan hämtas via länkar på denna sida vartefter de blir klara. Kontrollera att du har senaste version lästa och med ombord innan du ger dig ut på seglingen!

De deltagare som särskilt anmält att de inte har tillgång till internet kommer att få handlingarna skickade med post före start.

Ändring av startdata

 • Byte av startplats noteras i loggboken.

Anmäl om du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars eller en fullständig tabell 2013 om du tänker segla riktigt länge. Tabeller finns även för radie 60 M och 120 M för 24-timmars eller 48-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M 120 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M 120 M
588 Lidö 30 M 60 M 120 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M 120 M

Punktkort

Detaljerade punktkort inom radien 60 M från fyra startpunkter finns i tabellen nedan.

Startpunkt Radie (60 M) från startpunkt Information
533 Måsknuv hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Ingen uppdatering 2013
555 Stavsnäs hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
588 Lidö hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
620 Hensviksudde hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd

Om du inte kan skriva ut i A3, använd valet ”aktuell vy” vid utskrift från Adobe Reader för att göra utskrift i A4.

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format.

Loggbok

Kontaktinformation

Har du frågor? Kontakta gärna funktionärerna Karl-Ingvar ”Kim” Malmgren eller Lennart Johansson.