Ensamseglingen 2014 i Stockholm

Välkommen till Svenska Kryssarklubbens Ensamsegling. Du seglar ensam non-stop i 12 timmar. Gemensam målgång nära Stavsnäs.

Resultat från en blåsig segling.

Årets Ensamsegling bjöd på ett övermått av vind. 26 båtar var anmälda till seglingen. Alla deltagare visade gott omdöme och sjömansskap. För en del betydde det att man inte startade, bröt seglingen eller seglade med lagom lite segel. Tio båtar startade och sex gick i mål.

Resultatlista från Ensamseglingen 2014. Ensamseglingen har en egen maratonlista (skild från övriga 24-timmarsfamiljen) och en fin serie med plaketter.

Karl-Ingvar ”Kim” Malmgren skriver bland annat i sitt seglarbrev till deltagarna:

”Prognosen före seglingsdagen uppmuntrade oss (inte). Hårda vindar, medelvind 15-18, gjorde flera seglare betänksamma och övervägde ställa in. Med tanke på vädret hade jag ett par gånger uppmanat alla seglarna på startlistan att höra av sig om de ställde in seglingen eller avbröt den. Lennart och jag var i år särskilt angelägna om detta pga av det hårda vädret.

Seglingen i sig blev verkligen en utmaning. Själv hade jag skörat storen för några veckor sedan (då blåste det bara 17 m/s!) och fick en förmaning från min segelmakare att vara försiktig med den efter att han tråcklat ihop den. Således körde jag nu enbart på en starkt inrullad genua 2.

Medelvinden, med mer i byarna, tycks i mellan och norra skärgården ha varit omkring 16-20 m/s och mer i byarna, lite mindre i södra skärgården.

Själva seglingen skulle man nog kunna skriva en bok om. Vi var knappt tio seglare som gav oss iväg med revade segel. Startfältet var mycket utdraget från Lidö i norr till Måsknuv i söder. Så man såg inte många andra seglare. Lite längre ut i skärgården gjorde den grova sjön det rätt svårt att få en hyfsad gång även i halvvind (åtminstone för mig med bara en väl revad genua 2).

Kryss eller stark bidevind var inte att tänka på i mellan- och norra skärgården, Lennart, tex, försökte ta sig från Farfar till Stenklippan men även han fick ge upp (och avbröt seglingen). Det var nog rätt omöjligt att sig norrut från Stavsnäs, seglarna som startade längre söderut, med lite mindre vindstyrkor, hade något större chans att lyckas kryssa en bit, visade det sig.

Sex seglare av tio startande kunde genomföra och fullfölja seglingen av de 26 på startlistan.

Väl i hamn slutade inte vinden blåsa det var riktigt svårt at angöra bryggan i Norrviken i den fortfarande starka nordvinden genom hamnen. En seglare som av avbrutit seglingen försökte tidigare gå in i Norrviken för att vara med på kvällen; han tvingades avbryta försöket att angöra bryggan i rådande vind och sjö.

Före under och efter seglingen kom många meddelanden om ändrade planer: via mobil, SMS mejl och även till mitt hemnummer. Verkar som att alla seglare som inte startat eller brutit hört av sig vilket vi verkligen uppskattar. Jag aldrig tidigare i 24-timmars upplevt en sådan respons på att rapportera ändrade planer. Stor eloge till våra seglare för denna rapportering.

Samlingen i Norrviken blev positiv i den meningen att vi kunde samtala lite mer ordnat med var och en och tillsammans än när vi är 20 seglare eller fler. Loggböcker snabbrättades, priser utdelades för bästa seglarprestationer och plaketter från Brons till Diamant fick sina mottagare.

Efter tilltugg och förfriskningar startade en energisk korvgrillning, alla var ordentligt hungriga efter en segling som knappast medgav någon ordnad form av föda. Lennart är en mästare med korven och den åts i stora mängder.

En slutreflektion och mera allvarligt menad seriös uppfattning om vår seglingsform är att den här gemensamma träffen är väl så viktig som en debriefing direkt efter seglingen och särskilt som efter årets tuffa segling. Vi får chans att prata av oss direkt efter en segling med utmanande villkor med andra seglare med samma bakgrund. Det är ofta samtal som stannar kvar i minnet lång tid. Jag tror att det är en av grundpelarna som gjort att Ensamseglingen lyckats så väl nu nästan i trettio år.”

Startdatum

Ensamseglingen seglas lördagen innan midsommar. I år 14 juni 2014.

Starttid

07.00.

Startpunkter

Det finns elva startpunkter, från norr till söder. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Kartnålarna på bilden är klickbara.

Målgång

Punkt 553 Norrviken nära Stavsnäs. Strax utanför Norrviken på Runmarö Storön.

Samling

Kryssarklubbens uthamn Norrviken på Storön, syd Runmarö.

Norrviken på Runmarö-Storön.

Seglingshandlingar

Seglingshandlingarna kan hämtas via länkar på denna sida vartefter de blir klara. Kontrollera att du har senaste version lästa och med ombord innan du ger dig ut på seglingen!

De deltagare som särskilt anmält att de inte har tillgång till internet kommer att få handlingarna skickade med post före start.

Ändring av startdata

 • Byte av startplats noteras i loggboken.

Anmäl om du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars eller en fullständig tabell (2013 års utgåva gäller även 2014) om du tänker segla riktigt länge. Tabeller finns även för radie 60 M och 120 M för 24-timmars eller 48-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M 120 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M 120 M
588 Lidö 30 M 60 M 120 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M 120 M

Punktkort

Eftersom det inte är några ändringar i Punkt- och Distanstabellen 2014 så gäller 2013 års punktkort även 2014.

Detaljerade punktkort inom radien 60 M från fyra startpunkter finns i tabellen nedan.

Startpunkt Radie (60 M) från startpunkt Information
533 Måsknuv hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Ingen uppdatering 2013
555 Stavsnäs hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
588 Lidö hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
620 Hensviksudde hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd

Om du inte kan skriva ut i A3, använd valet ”aktuell vy” vid utskrift från Adobe Reader för att göra utskrift i A4.

Dynamiska punktkort

Har du programmet Google Earth på din dator? Då kan du få fram punktkort för

Sträckor och punkter inom 60M från 555 Stavsnäs hämta

Fil i format .kmz. Korten öppnas i Google Earth. Startpunkterna har röda kartnålsikoner, övriga gula. Kuststräckor är blå och havssträckor röda. Bakgrundskorten är tänkta att öka läs- och utskrivbarheten för punktkort i önskad skala och önskat utsnitt. De är lösligt baserade på motsvarande sjökorts utsnitt.

Om du ser bilden i 45 graders perspektiv, klicka på kartan och tryck tangenten R! Lutningen är en inbyggd ”finess” i Google Earth version 7.

Det går att skriva ut med skriv ut funktionen i Google Earth. Använd Visa -> Visningsstorlek -> Utskrift -> 8,5 x 11 för liggande utskrift på A4-papper.

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format.

Punkter i filformat till navigator

 • Elektroniska punkttabeller 2012 års version. Inga ändringar har gjorts av punktnummer eller positioner sedan 2012. Informationen giltig 2014.

Loggbok

För att ladda ner excelloggboken med Internet Explorer (fungerar liknande med andra webbläsare) gör så här:

 1. Klicka på länken här ovanför med höger musknapp.
 2. I den dialogruta som visas, välj Spara mål som …(Save target as…) om du använder engelskspråkig Internet Explorer
 3. Fönstret Filhämtning visas.
 4. Välj filnamn och i vilken katalog du vill spara filen i din dator.
 5. Öppna sedan loggboksfilen i Excel och följ anvisningarna.Punkt- och distanstabell kommer att finnas här.

Kontaktinformation

Har du frågor? Kontakta gärna funktionärerna Karl-Ingvar ”Kim” Malmgren eller Lennart Johansson.