Ensamseglingen 2015 i Stockholm

Välkommen till Svenska Kryssarklubbens Ensamsegling. Du seglar ensam non-stop i 12 timmar. Gemensam målgång nära Stavsnäs.

Då har vi genomfört vår jubileumssegling, den 30:e Ensamseglingen.

Victor Gillander på Carreran ”Saga” deltog i och filmade Ensamseglingen 2015.

Det var roligt att så många anmälde sig – några veckor före seglingen hade vi bara dussinet seglare anmälda. Sen strömmade anmälningar in ända fram till fredagen före start.

Även detta års segling blev återigen seglingsmässigt annorlunda – det är så sant att det inte finns en segling som är lik någon tidigare. Det blev i år en utmaning att klara av de vindar som fanns och se att de bar till målet. Vilket kan vara en verklig utmaning.

Delar av startfältet vid nya startplatsen 552 Grönö. Foto: Stefan Pettersson CC (BY-SA)

Jag har detta år, jubileumsåret, försökt fundera över och få fram vad som gör Ensamseglingen så attraktiv under så lång tid.

Några reflektioner om detta kommer i fortsättningen här.

Från själva seglingen – om vad som då händer då och hur den upplevs – som det framgår av loggböcker, har jag valt att plocka upp några av alla kommentarer från loggböckerna och inte så mycket om det rent seglingsmässiga i det följande:

 • Soligt, många kommentarer om det fina vädret
 • Soligt men kallt
 • Tre sälar vid Mellskär
 • Simmande älg
 • Mera ström än vind!
 • Ett försök att tvära Kanholmsfjärden på två timmar
 • Total bleke i tre timmar
 • Ingen vind
 • Med korta noterade tidsintervall : gennaker upp och ned , d:o spinnaker
 • Vi, två båtar, rundade inte punkten – vi drev förbi den!!

Samt många kommentarer om intag av goda mackor mm

Kanske ger en bild av seglare som definitivt inte ger upp utan verkligen upplever här och nu! Trots eller på grund av denna beskrivning hur det verkligen varit genomförde samtliga seglare på startlistan seglingen. De flesta i tid och mycket få med någon avsevärd försening. Det finns här en signifikant avvikelse mot andra seglingar där ett antal bortfall i starten eller genomförandet är vanligt förekommande.

Robert Gustavsson på Dragonfly ”Greyhound” filmade seglingen och fick med många av de andra deltagarna på bild. Resultatmässigt var det en avvägning mellan att chansa på att gå lite längre ut till havs eller att hålla sig nära målområdet för att undvika bli liggande i bleke, om den kom, vilket verkade sannolikt.

Resultaten blev trots detta mycket koncentrerade runt 40-45 M, trots olika startplatser, olika vindar, och ett stort urval skiftande båttyper med SRS-tal från 0,98 till 1,58. Min egen teori för att det trots allt blir så koncentrerat är att det inte beror så mycket på materiella prestanda utan mest på seglarnas positiva inställningar inför den här seglingen dvs mer mentala prestanda, samt lite tur eller otur.

De preliminära resultaten som presenterades under kvällen visade sig hålla bra och den ordningen har inte ändrats nu i resultatlistan.

Deltagarna samlade i Norrviken efter seglingen. Foto: Mats Bäckman.

Bilder från eftersamlingar i Norrviken

Bilder från Norrviken kan ses i Bildgalleri Norrviken

Startdatum

Ensamseglingen seglas lördagen innan midsommar. I år 13 juni 2015.

Starttid

07.00.

Startpunkter

Det finns tolv startpunkter, från norr till söder. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 552 Grönö (Nämdöfjärden/Ingaröfjärden)
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Startavgift

 • Skeppare, medlem i Kryssarklubbens Stockholmskrets 150 kronor.
 • Skeppare, inte medlem i Kryssarklubbens Stockholmskrets 175 kronor.
 • Orange deltagarvimpel 144 kronor inklusive porto.

Startavgiften betalas in på plusgirokonto 166 95 92-6. Betalningsmottagare är ”24-timmars, Kryssarklubbens Stockholmskrets”. Ange att det gäller ensamseglingen, och som referens din mejladress (samma som du anger i anmälningsformuläret).

Deltagaranmälan

Du kan anmäla dig ända fram till seglingens start.Men för att säkert komma med på den publicerade startlistan på webben vill vi gärna ha din anmälan senast söndag 7 juni.

Anmäl dig till Stockholmskretsens Ensamsegling 2015 (nytt fönster).

Målgång

Punkt 553 Norrviken nära Stavsnäs. Strax utanför Norrviken på Runmarö Storön.

Samling

Kryssarklubbens uthamn Norrviken på Storön, syd Runmarö.

Norrviken på Runmarö-Storön.

Seglingshandlingar

Seglingshandlingarna kan hämtas via länkar på denna sida vartefter de blir klara. Kontrollera att du har senaste version lästa och med ombord innan du ger dig ut på seglingen!

De deltagare som särskilt anmält att de inte har tillgång till internet kommer att få handlingarna skickade med post före start.

Ändring av startdata

 • Byte av startplats noteras i loggboken.

Anmäl om du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M eller 60 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M
588 Lidö 30 M 60 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M

Punktkort

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format. Uppdaterat 2015.

Detaljerade punktkort inom radien 60 M från fyra startpunkter finns i tabellen nedan.

Startpunkt Radie (60 M) från startpunkt Information
533 Måsknuv hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26
555 Stavsnäs hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26
588 Lidö hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26
620 Hensviksudde hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2015, större överlapp norra – södra 2015-05-26

Loggbok

För att ladda ner excelloggboken med Internet Explorer (fungerar liknande med andra webbläsare) gör så här:

 1. Klicka på länken här ovanför med höger musknapp.
 2. I den dialogruta som visas, välj Spara mål som …(Save target as…) om du använder engelskspråkig Internet Explorer
 3. Fönstret Filhämtning visas.
 4. Välj filnamn och i vilken katalog du vill spara filen i din dator.
 5. Öppna sedan loggboksfilen i Excel och följ anvisningarna.Punkt- och distanstabell kommer att finnas här.

Kontaktinformation

Har du frågor? Kontakta gärna funktionärerna Karl-Ingvar ”Kim” Malmgren eller Lennart Johansson.