Höstseglingen 2014 i Stockholm

Nätterna var månljusa när 24-timmarsseglingen kördes första helgen i september. I år betydde det helgen kring lördag 6 september.

Loggböckerna berättar om vackra och odramatiska seglingar. Några båtar hamnade dock i dimma på sön­dags­morgonen. 42 båtar var anmälda, 31 gick i mål.

En båt blev strömlös och lanternorna slocknade. Vi godkände seglingen eftersom detta hände i gry­ningen när lanternorna skulle ha släckts. Nor­malt betyder släckta lanternor under mörka timmar eller nedsatt sikt att seglingen ogiltig­för­klaras. Det är gott sjö­mans­skap att ha en reserv­lösning ombord.

Appropå lanternor rapporterade Roger Henriksson på Conqubin 38:an Far Out: ”Under natten mötte vi militärbåtar på Kanholmsfjärden. Alla körde fort och nära, helt mörka, utan lanternor.”


Fredric Lillienwall och Brian O’ Malley på Elvström 717 nära 515 Borgsbredan cirka 05.30. Foto: Calle Swedenborg. Fler bilder på facebook.com/24timmars.

Åtta båtar som gick i mål vid Grönö på lördagen samlades i Björkvik på Ingarö och hade en god och trevlig middag på Bistro Björkvik.

Skepparna berättade om sina seglingar. Alla var eniga om att det varit en fin segling. Paolo Ferrante med Comet 41:an Zingara berättade: ”We didn’t hit any underwater rock, that’s an achievement.”

Arne Wallers presenterade preliminära resultat. Per Strinning med Mistralen Diana seglade 44M på 12 timmar och fick Bengt Jörnstedts bok ”Vinden är fri”. Arne själv seglade 80,9M med Mixern Bon Bon på 24 timmar. Han fick inget pris eftersom det kändes jävigt att ge det till en funktionär. Paolo Ferrante med Comet 41:an Zingara seglade 80M och fick segelbeslagsband från Gransegel. Daniel Erbacke på Forgus 31:an Storslam seglade 79M och fick Kryssarklubbens bok ”I västerled”. Distanserna är handikappkompenserade till ”plakettdistans”.

Dessa båtar topplacerade sig totalt. Christer Fors­gren i Svea­kryssaren Vindälva toppade bland 48-timmarsseglarna med 151M.

Kompletta resultat finns längre ned på den här sidan.

Alla skeppare och gastar på plats i Björkvik fick Kryssarklubbens 24-timmarstygmärke.


Halvindsbog mot Skurhatten. August styr med säker hand. Foto: Bengt Agild. Fler bilder på facebook.com/24timmars.

En rad deltagare har får plaketter efter årets seglingar. Normalt delas plaketterna ut på 24-timmars­träffen i oktober. Vi har beslutat att ställa in den för att istället satsa på flera träffar under 2015.


Plakettmottagarna kommer att kontaktas och bjudas in för att högtidligt få sina plaketter på Stockholmskretsens årsmöte på kansliet i Nacka Strand torsdagen den 20 november.

Boka redan nu in 2015 års seglingar: Vårseglingen 6 juni, samling i Björkvik. Ensamseglingen 13 juni, samling i Norrviken. Höstseglingen 5 sep­tem­ber, samling i Björkvik.

Under 2015 kommer vi att köra flera träffar där vi bjuder in experter och belyser områden ur ett 24-timmarsseglingsperspektiv, som träffarna om segel­trim och AIS i somras. Planen är väldigt preliminär men det är troligt att en träff handlar om att få strömmen att räcka till ombord och att en handlar om riggtrim.

Resultat av höstseglingen 2014 efter granskning i 24-timmarskommittén

Är det något som behöver förklaras i resultaten? Skicka i så fall din fråga per mejl till loggbok@24-timmars.nu

Stefan Anderssons maratondistans har blivit rättad efter påpekande. Han har då också uppnått en bronsplakett.

Nya plaketter och maratonlista efter seglingarna 2014

Samling i Björkvik, Ingarö.

Efter fjolårets succé med gemensam målgång permanentar vi möjligheten att starta fredag, gemensam målgång på lördagen vid Grönö och samling med middag på Bistro Björkvik, Ingarö.

Du som föredrar det traditionella upplägget med målgång på söndagen vid din startpunkt kan fortfarande segla så. Du som seglar 12-timmarsvarianten, kolla upp de olika starttiderna på lördagen och söndagen.

Deltagaranmälan

För dig som är skeppare: Innan du gör din anmälan, kontrollera att din båt har LYS/SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande tabell. Om inte, använd alternativet: Båten saknar SXK-tal, jag behöver få ett SXK-tal fastställt. Ladda sedan ner och skicka in ansökningsblanketten för SXK-tal. Det är SRS-tabellens kolumn SRS som gäller oavsett om man seglar med eller utan undanvindssegel.

För att din anmälan ska vara giltig måste du betala deltagaravgiften. Inbetald avgift återbetalas inte.

Det är samma anmälningsformulär för skeppare och gast. Valet av roll ombord görs i punkt 24 på sidan 3. Ett ifyllt formulär per person behövs för dem som vill få plakettdistansen tillgodoräknad.

Anmäl dig senast 22 augusti för att vi ska få med ditt namn och din båt i startlistan.

Samling och middag i Björkvik

Du som går i mål på lördag går i mål vid punkt 552 Grönö. Efter seglingen är du välkommen till samling i Björkvik på Ingarö. Vi förtöjer vid Bistrons gästbrygga och utsidan av Björkviks Båtklubbs pir.

Klockan 18.00 sätter vi oss till bords på Bistro Björkvik. För 300 kronor får vi en tvårättersmeny:

 • Toast Björkvik med kräftstjärtar purjolök ägg och varmröktlax och räkor.
 • Ugnsbakad gösfilé med senapscremé och gulbetor samt kokt potatis.

Du som är skeppare: Bokar middag till din besättning.

Var och en betalar för sig, väljer dricka och eventuell dessert och kaffe på maten.

Vi delar ut priser till båtar med bra insatser. På prisbordet ligger ett signerat exemplar av Bengt Jörnstedts bok ”Vinden är fri”, segelband från Gransegel, Kryssarklubbens bok ”Västerhav” och lite annat. Alla skeppare och gastar som kommer till middagen får ett 24-timmars-tygmärke.

Startavgift

 • Skeppare, medlem, 175 kronor.
 • Skeppare, inte medlem, 200 kronor
 • Anmäld gast. Startavgiften ingår i skepparens startavgift. För att tillgodoräkna sig plakettdistans och få plaketter skall gasten ha fyllt 15 år, utföra kvalificerade uppgifter ombord och anmäla sig.
 • Orange deltagarvimpel 144 kronor inklusive porto.

Startavgiften betalas in på plusgirokonto 166 95 92-6. Betalningsmottagare är ”24-timmars, Kryssarklubbens Stockholmskrets”. Ange vilken segling det gäller (vår, ensam eller höst), och som referens din mejladress (samma som du anger i anmälningsformuläret).

Två olika målgångar

Höstseglingen seglas första helgen i september. Du kan välja mellan två olika målgångstillfällen:

Målgång lördag 6 september

Starta från någon av våra elva startpunkter. Gemensam målgång vid punkt 552 Grönö på lördag eftermiddag. Efter seglingen samling i Björkvik på Ingarö. Natthamn finns. After-sail med middag på Bistro Björkvik klockan 18.00.

 Seglingslängd	Startdag		Starttid
 12 timmar	lördag 6 september 	kl 05.00-06.00
 24 timmar	fredag 5 september	kl 16.00-16.30
 48 timmar	torsdag 4 september 	kl 12.00-16.30
 72 timmar	onsdag 3 september 	kl 12.00-16.30
 96 timmar	tisdag 2 september 	kl 12.00-16.30
 120 timmar	måndag 1 september 	kl 12.00-16.30

Målgång söndag 7 september

Starta från någon av våra elva startpunkter. Gå i mål söndagen 7 september vid samma punkt som du startade från.

 Seglingslängd	Startdag		Starttid
 12 timmar	söndag 7 september	kl 07.00-07.30
 24 timmar	lördag 6 september	kl 12.00-12.30
 48 timmar	fredag 5 september	kl 12.00-20.00
 72 timmar	torsdag 4 september	kl 12.00-20.00
 96 timmar	onsdag 3 september	kl 12.00-20.00
 120 timmar	tisdag 2 september	kl 12.00-20.00

Startpunkter

I de salta farvattnen kring Stockholm arrangeras 24-timmars av Kryssarklubbens Stockholmskrets. Det finns elva startpunkter, från norr till söder. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Kartnålarna på bilden är klickbara.

Söder om oss arrangeras seglingar av Kryssarklubbens Sörmlandskrets och S:t Anna-kretsen, norr om oss av Eggegrundskretsen. I Mälaren, med startpunkter mellan Stockholms stadshus och Västerås arrangerar Kryssarklubbens Västermälarkrets.

Seglingshandlingar

Seglingshandlingarna kan hämtas via länkar på denna sida vartefter de blir klara. Kontrollera att du har senaste version lästa och med ombord innan du ger dig ut på seglingen!

De deltagare som särskilt anmält att de inte har tillgång till internet kommer att få handlingarna skickade med post före start.

Ändring av startdata

 • Byte av startplats noteras i loggboken.
 • Befälhavarbyte anmäls innan aktuell startperiod påbörjas.
 • Byte till kortare seglingsperiod anmäls innan första starttid för anmäld period. Ex: Stina ändrar från 48 till 24 timmar och skall alltså anmäla det senast fredag klockan 12:00.
 • Byte till längre seglingsperiod anmäls före start.

Ändrade startdata anmäls till anmalan@24-timmars.nu (helst) eller sms/telesvar tel: 072-2011604 (Arne Wallers).

Anmäl om du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars eller en fullständig tabell om du tänker segla riktigt länge. Tabeller finns även för radie 60 M och 120 M för 24-timmars eller 48-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M 120 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M 120 M
588 Lidö 30 M 60 M 120 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M 120 M

Punktkort

Eftersom det endast är en ändring i Punkt- och Distanstabellen för höstseglingen 2014 som påverkar punktkorten så gäller 2013 års punktkort även 2014. Undantaget är sträckan 562 – 953 som är borttagen.

Dynamiska punktkort

Har du programmet Google Earth på din dator? Då kan du få fram punktkort för

Sträckor och punkter inom 60M från 555 Stavsnäs hämta
Alla Stockholmskretsens punkter och sträckor hämta Denna fil har delvis mappindelning av havssträckor. Dessa havssträckor kan visas eller döljas mappvis.
Sjökort
61 hämta
535 hämta
536 hämta
611 hämta
612 hämta
613 hämta
614X hämta
615 hämta
616 hämta
617 hämta

Filer i format .kmz. Korten öppnas i Google Earth. Startpunkterna har röda kartnålsikoner, övriga gula. Kuststräckor är blå och havssträckor röda. Bakgrundskorten är tänkta att öka läs- och utskrivbarheten för punktkort i önskad skala och önskat utsnitt. De är lösligt baserade på motsvarande sjökorts utsnitt.

Om du ser bilden i 45 graders perspektiv, klicka på kartan och tryck tangenten R! Lutningen är en inbyggd ”finess” i Google Earth version 7.

Det går att skriva ut med skriv ut funktionen i Google Earth. Använd Visa -> Visningsstorlek -> Utskrift -> 8,5 x 11 för liggande utskrift på A4-papper.

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format.

Loggbok

För att ladda ner excelloggboken med Internet Explorer (fungerar liknande med andra webbläsare) gör så här:

 1. Klicka på länken här ovanför med höger musknapp.
 2. I den dialogruta som visas, välj Spara mål som …(Save target as…) om du använder engelskspråkig Internet Explorer
 3. Fönstret Filhämtning visas.
 4. Välj filnamn och i vilken katalog du vill spara filen i din dator.
 5. Öppna sedan loggboksfilen i Excel och följ anvisningarna.

Skjutningar på Utö skjutfält

Försvarsmakten har ofta övningar på Utö skjutfält med riskområde ut över havet. När detta skrivs (2014-08-20) är september månads skjutningar inte publicerade.

Skjutvarningar publiceras som Underrättelse för Sjöfarande (UfS) på Sjöfartsverkets webbplats och på telefonsvarare 08-501 575 50.

Vid skjutningar ligger punkt 514 Storskär inom avlyst område och 513 Grän precis utanför. Studera sjökort och Punkt- och distanstabell för att hålla dig utanför riskområdet och segla godkända sträckor. Sträckorna till framför allt punkterna 513, 514, 515 och 541 går genom skjutområdet.

Det område som oftast berörs är ”Area 1” på sjökortet.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar om skjutningar pågår eller planeras innan du passerar vattnen ost Utö. Från UfS: ”Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16, anrop Utö skjutfält, eller tel: 08-501 570 45. Information om kommande skjutningar, tel: 010-823 18 23.”