Höstseglingen 2017 i Stockholm

Höstens 24-timmarssegling seglades helgen kring lördag 2 september. 

Granskade och fastställda resultat

Resultaten har nu granskats av 24-timmarskommittén. Eventuella felaktigheter och andra synpunkter kan alltid mejlas till loggbok@24-timmars.nu.

Vid beräkning av plakett/maratondistans har använts årets SRS-tal multiplicerat med faktorn 1,215 enligt beslut i SXK 24-timmarsnämnd. Samma värde har använts i SRS-tabellen för omräkning mellan 2016 års och 2017 års SRS-tal.

Maratonlistan efter 2017 års seglingar

Den totala maratonlistan har växt till att bli 24 sidor. Därför finns också ett utdrag ur listan som visar seglare med resultat från de tre senaste åren som är 5 sidor lång. Placeringsnumren är de samma i bägge listorna.

 

Nytt för i år:

 • Vi samlar ihop startfältet för 24-timmarsperioden genom att starta klockan 12.00, inte utspritt under en halvtimma. Motsvarande för 12-timmarsperioden vid klockan 07.00.
 • Ny startplats 635 Bellonagrundet i Öregrundsgrepen för att ge deltagare från Uppsalakretsen en startplats i närheten.
 • Separat segling (24 timmar) för skutor och segelfartyg lördag klockan 11.30 med start/mål vid 552 Grönö. Visa hänsyn för skutorna. De är inte lika lättmanövrerade som fritidsbåtar.

Försöket med målgång på lördagar (och start en dag tidigare) och gemensam målgång vid 552 Grönö läggs ned. Försöket visade att många ville ses efter seglingen men att det var svårt att få ihop besättning för att starta ett dygn tidigare. Om du vill organisera en träff före eller efter seglingen nära din start-/målplats, kontakta oss.

Deltagaranmälan

Du anmäler dig genom att fylla i vårt anmälningsformulär.

Betala in startavgiften, 200 kronor (ej medlem) eller 175 kronor (medlem) på plusgirokonto 166 95 92-6, för att din anmälan ska vara giltig. Ange båtens namn och segelnummer i betalningen. Startavgiften gäller båt, befälhavare och gastar. Startavgiften betalas inte tillbaka om du inte kommer till start.

Behöver du den orangea deltagarvimpeln kostar den 159 kronor inkl. porto.

 

Kortfattat

 • Segla så långt som möjligt på en bestämd tid.
 • Tretton startplatser mellan Trosa och Gräsö. Vi rekommenderar start vid 552 Grönö för ett mer samlat startfält.
 • Målgång där du startade.
 • Starttider. För de längre perioderna rekommenderar vi start klockan 12.00 för ett mer samlat startfält.
  • 12-timmars: lördag klockan 07.00.
  • 24-timmars: lördag klockan 12.00.
  • 48-timmars: fredag klockan 12.00-20.00.
  • 72-timmars: torsdag klockan 12.00-20.00.
  • 96-timmars: onsdag klockan 12.00-20.00.
  • 120-timmars: tisdag klockan 12.00-20.00.
Foto: Stefan Pettersson CC (BY-SA).
Foto: Stefan Pettersson CC (BY-SA).

Gastar

Gastar får plakettdistans och plaketter om de har fyllt 15 år, utför kvalificerade uppgifter ombord och anmäler sig (i samma formulär som gast/båt).

Du som vill gasta eller söker gastar: Skriv en kontaktannons som en kommentar på vårt gastbanksinlägg på 24-timmarsseglingarnas Facebooksida. Du kan också mejla stefan@24-timmars.nu så inkluderar vi din ”kontaktannons” i våra mejlutskick. Berätta kort vem du är, var du finns, vilken segling du kan vara med på. Du som är skeppare, berätta om båten, var ni utgår i från, seglingsperiod och hur dina planer för seglingen ser ut.

Seglingshandlingar för höstseglingen 2017

Mobilapp för punkkort, planering och loggbok

Skärmbild från appen för24-timmarsseglingarna.

Under 2017 testkör vi en app för plattor och mobiler. Nytt för höstseglingen är att appen finns i Apples App Store och Googles Play Store.  Appen är uppbyggd kring ett punktkort där du hela tiden kan se vilka sträckor du kan segla till vilka punkter. De andra deltagarna finns inlagda i appen också. Du kan planera seglingen och du för loggbok. I år finns det en del manuella steg för dig som deltagare. Du får manuellt rapportera in loggboken.

Så här gör du för att provköra 24-timmarsappen >>

Till seglingarna 2018 så anmäler du dig i ett nytt system. Dina och övriga deltagares uppgifter kommer automatiskt in i appen och du kan rapportera in loggboken elektroniskt, direkt från appen.