» Lokala Föreskrifter

Lokala Föreskrifter

Denna sida beskriver de lokala föreskrifterna för 24-timmarsseglingar som arrangeras av Stockholmskretsen.

Anmälan

Du kan anmäla dig ända fram till respektive seglings start. Anmälan sker i det separata anmälningssystemet.

Ändrade startdata anmäls senast vid starttiden direkt i anmälningssystemet.

Loggbok

Du kan föra, signera och skicka in loggbok antingen digitalt eller på papper på något av följande sätt:

 1. Vi rekommenderar och föredrar att du löpande rapporterar in via 24-timmarsappen.
 2. Om du inte gör det så kan du istället rapportera in i efterhand (så snart som möjligt) från dator på den sida i anmälningssystemet som handlar om din anmälan. Klicka på ”Registrera loggbok”. Länken finns i mejlet som du fick som bekräftelse på anmälan. Du kan också klicka på båt/besättning i startlistan för att komma till din anmälan.

Rapporteringshändelser

Följande uppgifter skall lämnas:

 1. Start – tidpunkt, vindriktning, vindstyrka och segelföring, några deltagares startnummer.
 2. Rundning av punkt – punktnummer, samt samma uppgifter som vid start.
 3. Då annan deltagare siktas mellan punkter – den andres startnummer samt tidpunkt och position.
 4. Tändning och släckning av lanternor – tidpunkt och position.
 5. Revning och segelskiftning – tidpunkt och position.
 6. Användning av motor i friläge för batteriladdning – tidpunkt och position.
 7. Eventuellt tillfälligt avbrott i seglingen – tidpunkt, position och förfarande samt utförlig redogörelse för skälen avbrottet. Se riksreglerna för information om när avbrott är tillåtet.
 8. Vid seglingsperiodens slut om båten då inte nått fram till mål – tidpunkt och position.
 9. Målgång – samma uppgifter som vid rundning av punkt.
 10. Om du inte kommer till start.
 11. Om du avbryter seglingen i förtid – tidpunkt och position.

Lokala regler

Passage genom Sandhamnshålet, sundet mellan Sandön och Telegrafholmen i Stockholms skärgård, är förbjudet och leder till distansavdrag på 10 M. Notering om det finns på närliggande punkter i Punkt- och distanstabellen. Anledningen är att tillbud har hänt i det smala och livligt trafikerade sundet.

Batteriladdning med motor i friläge är tillåten och ska noteras i loggbok.

Riksreglernas krav på mantåg eller motsvarande vid havssegling innebär att löplina för koppling av säkerhetssele kan ersätta mantåg.

Försening

För deltagare som kommer i mål efter seglingsperiodens utgång görs distansavdrag enligt följande formel:

A = (2 * D * F) / (S * 60)

A = avdrag i M
D = seglad distans enligt PoD i M
F = försening i minuter
S = seglingsperiodens längd i timmar (12, 24, ...)