» Om 24-timmarssegling » App för Android och iOS

App för Android och iOS

Appen 24-timmars (Android och iOS) kan användas som ett elektroniskt punktkort, där alla punkter och sträckor finns inlagda, som ett planeringshjälpmedel för att prova olika rutter, och för att föra loggbok och direkt rapportera loggboken vid seglingens slut.

Inläggen nedan förklarar hur appen kan används.

PoD och planering

Att föra loggbok