» Om 24-timmarssegling » Handikappsystemet

Handikappsystemet

Ritning på en segelbåt.

Handikappsystemet som används vid 24-timmarsseglingar heter SXK-tal och utgår från Svenska Seglarförbundets SRS-system. Vi har mätbrev (SXK-mätbrev) som liknar Svenska seglarförbundets SRS-mätbrev.
Här är listan på alla SXK-mätbrev.

Anmälda båtar tilldelas ett handikapp (SXK-tal) som normalt är båtens grund-SRS enligt gällande SRS-tabell eller SRS-mätbrev multiplicerat med 1,22 och avrundat till 2 decimaler – ett  SRS på 1,111 ger alltså SXK-talet 1,36 (1,111 x 1,22 = 1,35542 => 1,36).

Så här gör du om du inte har SXK-mätbrev:

1. Kontrollera om båten finns i SRS-tabellen

Länk till Svenska Seglarförbundets SRS standardtabell (öppnas i nytt fönster).

SRS-talen visas i en tabell. Om man klickar på namnet för båttypen så få man upp båtdatabladet som innehåller alla väsentliga uppgifter för båten. Om dessa i stort sett stämmer med din båt så kan du använda det angivna SRS-talet (med undanvindsegel, ej shorthand). Om SRS för  undanvindsegel saknas i båtdatabladet så används SRS utan undanvindsegel under förutsättning att din båt saknar undanvindsegel.

Om din båt finns i SRS-tabellen så behöver du inget SXK-mätbrev. Använd SRS-talet.

Om ovan inte stämmer för din båt, gå vidare till punkt 2.

2. Om du har gällande SRS-mätbrev

Här är en länk till Svenska Seglarförbundets tabell över SRS-mätbrev. Denna revideras under första kvartalet varje år.

Svenska Seglarförbundets SRS-mätbrev (öppnas i nytt fönster).

Om du har gällande SRS mätbrev skall du använda det högsta SRS-talet. Du behöver då inget SXK-mätbrev.

3. Om du inte har SRS mätbrev och din båt inte finns i SRS-tabellen så skall du ansöka om SXK mätbrev

För att ansöka om ett SXK-mätbrev för din båt fyller du i formuläret på denna länk till ansökan om SXK-mätbrev.

Tillfälligt SXK-mätbrev.
För att kunna anmäla sig till en segling måste man kunna ange ett handikapp tal, antingen ur SRS-tabellen, ett SRS-mätbrev eller ett SXK-mätbrev. Har man ingetdera så ansöker man om SXK-mätbrev. För att kunna anmäla sig utan att invänta SXK-mätbrev finns ett antal temporära mätbrev som man kan använda. De heter ”-SXK xxx”, där xxx anger ett handikapp tal på 0.9 till 1.4. Välj det som bäst motsvarar din båts handikapp.

Alternativa SXK-mätbrev
Om din båt har ett SRS- eller SXK-mätbrev för flygande försegel och/eller genua så är det detta SXK/SRS-tal som tillämpas. Om båten inte är utrustad med dessa segel så kan du ansöka om nytt SXK-mätbrev enligt punkt 3 ovan. SXK-talet blir då normalt lägre och därmed fördelaktigare.

Observera:
– SRS-tal för shorthand gäller inte.
– Code-segel räknas som undanvindsegel.
– Om du får ett SRS-mätbrev och du sedan tidigare har ett SXK-mätbrev så skall du uppge det nya mätbrevets nummer och SRS-tal för 24-timmarsarrangören. Ditt gamla SXK-mätbrev skall då annulleras.

Kontakt

Eventuella frågor kan mejlas till handikappgruppen.

Sidansvarig: Lars Möller