Handikappsystemet

Ritning på en segelbåt.

Handikappsystemet som används vid 24-timmarsseglingar heter SXK-tal och utgår från Svenska Seglarförbundets SRS-system.

Anmälda båtar tilldelas ett handikapp (SXK-tal) som normalt är båtens grund-SRS enligt gällande SRS-tabell eller SRS-mätbrev multiplicerat med 1,22 och avrundat till 2 decimaler – ett SRS på 1,111 ger alltså SXK-talet 1,36 (1,111 x 1,22 = 1,35542 => 1,36). Det är alltid grund-SRS som ska användas, d.v.s. med flygande försegel.

Observera:

  • SRS-tal för shorthand gäller inte.
  • Code-segel räknas som undanvindsegel.
  • Om du får ett SRS-mätbrev och du sedan tidigare har ett SXK-tal så skall du uppge mätbrevets nummer och SRS-tal för 24-timmarsarrangören. Ditt gamla SXK-tal blir då annullerat.

1. Kontrollera om din båt finns i SRS-tabellen

Här är en länk till Svenska Seglarförbundets tabell över SRS-tal. Denna revideras under första kvartalet varje år.

SRS-talen visas i en tabell. Om man klickar på namnet för båttypen så få man upp båtdatabladet som innehåller alla väsentliga uppgifter för båten. Om dessa stämmer med din båt så kan du använda det angivna SRS-talet (med flygande försegel, ej shorthand).

2. Kontrollera om du redan har SXK-tal

SXK-tal 180508               (öppnas i nytt fönster).

Om din egen båt finns med i listan (dvs du har tidigare sökt och fått SXK-tal) så skall du uppge regnr vid anmälan.

Om du varken  har SRS-tal eller SXK-tal så ansöker du om SXK-tal så här:

3. Formulär för att ansöka om SXK-tal

Fyll i formuläret och skicka till en av kontaktpersonerna nedan. I första hand som e-post, i andra hand som vanlig post. Använd helst excel-filen.

Kontaktpersoner

SXK-talsgruppen nedan bestämmer SXK-tal för båtar som saknar SRS-tal. Vänd dig i första hand till den kontaktperson som ansvarar för den krets som du seglar i.

  • Blekinge, Dacke, Öresund: Lars Möller (sammankallande), lars.moller(at)telia.com, 0706-790 188, Orkestergatan 25, 371 49 Karlskrona
  • S:t Anna, Bottenviken, Bottenhavet, Eggegrund: Lars Möller (sammankallande), lars.moller(at)telia.com, 0706-790 188, Orkestergatan 25, 371 49 Karlskrona
  • Västkusten, Vänern: Lars Tobin, Lars(at)atconsult.se, 0702 – 584787
  • Stockholm, Uppsala, Västermälaren, Sörmland: Arne Wallers, arne(at)24-timmars.nu, 08-647 16 04, 072-201 16 04, Bullandö Seglarby 15, 139 56  Värmdö

4. Alternativa SXK-tal

Om din båt har ett SRS- eller SXK-tal för flygande försegel och/eller genua så är det detta SXK/SRS-tal som tillämpas. Om båten inte är utrustad med dessa segel så kan du ansöka om nytt SXK-tal i stället enligt punkt 3 ovan. SXK-talet blir då normalt lägre och därmed fördelaktigare.

Sidansvarig: Lars Möller