» Om 24-timmarssegling » Maratonlista, plaketter, intyg

Maratonlista, plaketter, intyg

Maratonlistan är resultatlistan för 24-timmarsseglarnas samlade distanser. 

I maratonlistan visas din samlade distans under alla de 24-timmarsseglingar som du deltagit i. Ju fler och längre seglingar, desto bättre placering.

Listan är sorterad efter ”plakettdistans” som är sorterad efter mätetalet SXK-tal, samma mått som används när plaketter delas ut.

Det är inte bara skepparen som samlar plakettdistans. Gastar som aktivt deltar i seglingen kan få sin distans registrerad. Det är befälhavaren som ser till att gastens distans registreras.

Listan här är ”Riksmaratonlistan”. Den innehåller alla som seglat mer än 1.000 nautiska mil, motsvarande guldplakett. Deltagare med kortare distanser finns bara i kretsarnas egna maratonlistor.

Om du upptäcker fel i listan eller saknar ditt resultat, kontakta i första hand den arrangör där du seglat.

Tidigare gallrades deltagare som slutade delta i seglingarna bort från listan. Så gör vi inte längre. Om du blivit bortgallrad, hör av dig till din arrangör där du seglat för att läggas tillbaka i listan.

Tidigare fick inte gastar plakettdistans. Det går inte att retroaktivt få distans från sådana seglingar.

24-timmarsplaketter

Får man något pris då?

Ja och nej.

Du som deltagare samlar plakettdistans från flera seglingar. När du kommit upp i 200 nautiska mil (M) får du en bronsplakett. Sedan följer elva plaketter vid olika distanser upp till 10 000 M.

Resultatlistan sammanställs när alla loggböcker skickas in. Det gör att du som tjänat in en plakett inte får den i handen direkt efter seglingen. Du får plaketten av den lokala arrangören, ofta vid något föreningsmöte eller deltagarträff.

Foto på tre plaketter från 24-timmarsseglingarna

Det är inte bara skepparen som får plaketter. Gastar som finns i maratonlistan får också plaketter på samma sätt som båtens befälhavare.

Plakettdistanser och valörer

  med emaljemalj, hög serie
Brons200 M3.000 M7.000 M
Silver500 M4.000 M8.000 M
Guld1.000 M5.000 M9.000 M
Järn2.000 M6.000 M10.000 M

24-timmarsintyget

24-timmarsintyget visar att du har seglat och har erfarenhet från flera 24-timmarsseglingar. Intyget ufärdas av Svenska Kryssarklubben och klistras in i den blå intygsboken från Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB).

24-timmarsseglingar ger stor praktisk erfarenhet av segling och navigation under skiftande förhållanden inomskärs och till havs, under dag och natt. Intyget styrker därför att seglaren har olika grad av erfarenhet, från 200 nautiska mils segling och uppåt.

Intyget kan användas där du behöver styrka praktisk kunskap och färdighet i navigering, långfärds- och mörkersegling. För varje plakettnivå klistras ett sigill in och signeras.

24-timmarsintyget är fastställt av Svenska Kryssarklubbens styrelse i april 2006.

Skaffa intyg

Intyget är kostnadsfritt. Du får det av den arrangör där du seglar 24-timmars, en av Svenska Kryssarklubbens lokala kretsföreningar. Kontakta kretskansliet eller din lokala 24-timmarsseglingsfunktionär.

Saknar du intygsbok så går den att beställa en från NFB.

Länkar för funktionärer och kanslier:

  • Instruktion för 24-timmarsintyget, fastställd av Svenska Kryssarklubbens styrelse i april 2006.
  • Längre upp på den här sidan finns riksmaratonlista med alla aktiva seglare med minst 1.000 M plakettdistans bokförda (ibland även med kortare distans).
  • Maratonlistor med samtliga deltagare, även under 1000 M plakettdistans, finns på respektive krets webbsida.

Seglarintyg 1

Nämnden för Båtlivsutbildning har ett intyg, Seglarintyg 1, för att styrka teoretisk kunnande och praktisk färdighet i segling. Du som seglat minst två 24-timmarsseglingar som befälhavare kan få Seglarintyg 1.

Kontakta NFB för att få seglarintyget. Din 24-timmarsarrangör kan styrka att du uppfyller kraven.

Timglaset – en hedersutmärkelse

Timglas, utmärkelse för 24-timmarsseglare som seglat mer än 10.000M. Foto: Anneli Ekholm.

24-timmarsseglare som seglat avsevärt längre än den högsta plakettnivån, 10 000 M, kan få hedersutmärkelsen Timglaset. Som jämförelse är avståndet mellan ekvatorn och någon av polerna 5 400 M.

Svenska Kryssarklubbens styrelse kan efter rekommendation från 24-timmarsnämndens dela ut utmärkelsen Timglaset. Timglaset har hittills utdelats till följande personer:

  • Urban Arhén (Västkust) utdelat postumt 2003. Urban har seglat totalt 16 703,2 M (plakettdistans 13 460,4 M). Han startade sista gången år 2000 med sin Forgus 35 ”Marou”.
  • Gunnar Hedvall (Västkust) utdelat 2003. Gunnar har seglat totlat 12 432,0 M (plakettdistans 12 422,0 M). Han startade senast år 2003 med sin IF ”Trikken II”.
  • Bengt Furbäck (Stockholm) utdelat postumt 2003. Bengt har seglat totalt 13 911,8 M (plakettdistans 12 366,2 M). Han startade sista gången 1990 med sin Ballad ”Fifty-fifty”.
  • Christer Forsgren (Stockholm) utdelat 2017. Christer hade då seglat totalt 14 049,5 M (plakettdistans 11 718,1 M). Han seglade oftast sin Sveakryssare ”Vindälva” men gastade ibland också hos andra skeppare.