Kategori: Osorterat

  • Välkommen till 24-timmarsseglingarna

    24-timmarsseglingarna är koncentrerad långfärdssegling som går ut på att segla så långt som möjligt på en bestämd tid. Du väljer själv väg mellan en stor mängd rundningspunkter. 24-timmars kan seglas en gång på våren och en gång på hösten, på några ställen oftare, längs hela Sveriges kust samt i Vänern och Mälaren. Välkommen du också!