Punkter och sträckor i Stockholm 2018

Här finns all information om punkter, sträckor och startplatser för dig som seglar någon av Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar i Stockholm. Vi samlar punkt- och distanstabell (PoD), punktkort och data till din navigator/plotter/platta/mobil här.

Vi samlar all geografisk information på ett ställe för våra tre seglingar 2018: vårregattan, Ensamseglingen och höstregattan. Berätta gärna vad du tycker och föreslå förbättringar med en kommentar längst ned.

Översikt av startplatserna

Startplatserna i Stockholm

I Stockholm kan du välja mellan tretton startplatser. Vid Ensamseglingen är den gemensamma målgången 553 Norrviken, precis utanför Stavsnäs.

Startplatserna är:

 • 635 Bellonagrundet (Gräsö)
 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 552 Grönö (Björkvik, Ingarö)
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Startplatserna i Sörmland

I Sörmland kan du välja mellan sex startplatser.

Startplatserna är:

 • 458 Svarthäll (Trosa)
 • 453 Hållsviken
 • 451 Tvären
 • 448 Ledskär
 • 445 Vinterklasen
 • 441 Lönö

Punktkort för utskrift

Punktkort finns över hela seglingsområdet för Stockholmskretsen. Skalan varierar från kort till kort men alla punktkorten har aktuell måttskala inlagd. Alla godkända sträckor är inritade. Havssträckor med högre krav på båt, besättning och utrustning är röda.

Ett antal punktkort har fått nytt utförande och delvis andra utsnitt. Punkter och sträckor är oförändrade sedan 2017.
Punktkorten för 2018 i rev. A har felaktig distansskala och har uppdaterats till rev. B med korrekt distansskala.
Tack, Carl Modén för uppmärksamhet och påpekande!

Punkt- och distanstabell för utskrift

Punkt- och distanstabellen för Stockholm är ett urval punkter och sträckor ur Svenska Kryssarklubbens riksgemensamma punktdatabas. Hela tabellen för Stockholm omfattar vattnen från Kristianopel i söder och väster till Härnösand i norr och Apollo bank (Estland) i öster. Kontrollera alltid att du har aktuell upplaga av punkt- och distanstabell med under seglingen.

Punkt- och distanstabellen (PoD) beskriver sträckorna som du bygger ihop din egen bana av. Den distans som du får räkna för varje sträcka motsvarar kortaste seglingsbara vägen utanför sjökortets tremeterskurva. Du får segla varje sträcka högst två gånger. Havssträckor (Riksreglerna 2.4) är i tabellen markerade med ■. För dessa gäller tilläggskrav på båt, besättning och utrustning.

I Punkt- och distanstabellen finns rundningspunkterna definierade. Om det uppstår tvetydigheter om var en punkt ligger så är det textbeskrivningen som gäller över positionen i latitud och longitud. Varje punkt får rundas högst två gånger. Start och målgång räknas inte som rundning.

Exempelbild på punkt 555 i PoD.

Om du inte kan hitta en punkt på grund av dålig sikt eller om punkten är ett sjömärke som slitit sig använder du riksregel 8.5 ”Uppstår under mörker eller nedsatt sikt svårighet att finna en punkt eller kan rundning av punkten på ovan föreskrivet sätt medföra risk, kan punkten anses rundad när den efter senaste rundning seglade distansen är minst lika lång som den skulle ha blivit vid en regelrätt rundning. Utnyttjande av denna regel och skälet till detta skall anges i loggboken.”

Du skall ha med punkt- och distanstabell för hela det vatten som du seglar i. Du kan välja mellan det kompletta urvalet, lämpligt för snabba båtar som seglar 120-timmarsvarianten, och mindre urval kring fyra av våra startpunkter (för att spara papper och minska bläddrandet).

Stockholms kompletta punkt- och distanstabell:

Kristanopel – Härnösand – Apollo bank (Estland).

Från startplats 635 Bellonagrundet (Öregrundsgrepen):

Från startplats 620 Hensviksudde (Singö):

Från startplats 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning):

Från startplats 555 Stavsnäs:

Från startplats 533 Måsknuv (utanför Nynäshamn):

Sörmlands kompletta punkt- och distanstabell:

Utgrunden – Gävlebukten – Hangö.

Från startplats 445 Vinterklasen (utanför Oxelösund):

Punkterna för navigator/plotter

Punkter och sträckor för mobil/platta

Alla punkter och sträckor finns i appen ”24-timmars” som finns för både Android och iOS:

Ändringar 2018

Våren 2018 har följande förändringar införts i punkt- och distanstabellen:
 • Mätbojen, som skall rundas vid punkt 516 ost Huvudskär, har flyttats ca 200 m åt sydost. Punktens position har ändrats i motsvarande mån och alla avstånd till och från punkten har uppdaterats.

Trafiksepareringssystemen

Till seglingssäsongen 2011 gjordes flera ändringar för att undvika olämpliga passager av trafiksepareringssystemen som infördes 2010 i norra och södra Ålands Hav. Flera sträckor i anslutning till trafiksepareringssystemen ändrades eller togs bort helt. Punkter tillkom eller flyttades.

Försäkra dig om att du har aktuella sjökort och vet vad som gäller vid passage, se Ufs A och Ufs notis 6006. I korthet gäller att segelfartyg skall hålla undan från fartyg som följer trafikled och undvika att korsa trafiksepareringen. Är det nödvändigt skall det ske vinkelrätt mot trafikleden.

Bild på trafiksepareringssystem i Ålandshav

Skjutövningar

Ibland påverkas din segling av Försvarsmaktens skjutövningar. I vårt närområde är det oftast skjutfältet på Utö som används. Flera andra skjutfält, till exempel Väddö i Roslagen och Askö i Sörmland används sporadiskt.

Du som befälhavare skall undersöka om någon skjutning pågår under din segling och rätta dig efter det.

 • Sök notiser i Underrättelser för Sjöfarande (UfS). Sök efter ”skjutvarning”.
 • Utö skjutfält: Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16, anrop Utö skjutfält, eller tel. 08-501 570 45. Information om kommande skjutningar, tel: 010-823 18 23.
Exempel: Utö skjutfälts mindre riskområde omfattar en punkt, många sträckor och en vanlig passage mellan Mysingen och ytterskärgård.
Exempel: Utö skjutfälts mindre riskområde omfattar en punkt, många sträckor och en vanlig passage mellan Mysingen och havet.

Sandhamnshålet får inte passeras

Passage genom Sandhamnshålet, sundet mellan Sandön och Telegrafenholmen är förbjudet och leder till distansavdrag på 10 M. Notering om det finns på närliggande punkter i Punkt- och distanstabellen. Anledningen är att tillbud hänt i det smala och livligt trafikerade sundet.

sandhamnshalet-ej-passage

Friskrivning från ansvar

Punkterna i punkt- och distanstabellen, punktkort och filer är inmätta från sjökort och positionerna kan därför innehålla flera typer av fel. Svenska Kryssarklubben och arrangörerna av 24-timmarsseglingarna tar inte något ansvar för att positionerna är korrekta eller för konsekvenserna om de är fel.

Vill du hjälpa till att förbättra?

Vi tar tacksamt emot alla synpunkter på och förbättringar av nätet av punkter/sträckor, tabeller, punktkort och datafiler. Hittar du något fel i uppmätta distanser, felaktig position eller att något rundningsmärke försvunnit eller flyttats? Skriv en kommentar här eller mejla Christer Forsgren, christer@24-timmars.nu.

Tillsammans med övriga arrangörer har vi i Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets en gemensam syn på hur nya punkter och sträckor ska fungera. En del gamla punkter kan vara definierade på ett annat sätt och får finnas kvar. Vi tar också hänsyn till säkerheten, hur lätt är det att hitta en punkt och runda den? Vi vill undvika att leda dig som deltagare genom farliga eller känsliga områden som trafiksepareringssystem och reservat.

Ungefär så här säger vårt interna dokument:

 • Det ska finnas sträckor mellan närliggande punkter.
 • En sträckas distans räknas som kortaste vägen utanför 3-meterskurvan.
 • När en prickad farled/båtsportled passerar över 3-meterskurvan räknas distansen efter leden.
 • För rundningspunkter, som ligger i linje med eller i det närmaste i linje med varandra, bör endast sträckorna mellan punkterna närmast varandra tas med.

Som rundningspunkt kan väljas:

 • En linje mellan två geografiska punkter.
 • En punkt på farledslinje eller på vattnet. Punkten ska  kunna fastställas exempelvis genom enslinje eller bäring och avstånd i förhållande till en otvetydig referenspunkt (som en fyr, en udde eller som skärningspunkten mellan bäringarna till två referenspunkter).
 • En fyr, ett flytande eller fast sjömärke.
 • Ett sund.
 • En fritt liggande mindre ö eller kobbe (max längd 1 kabellängd).

Punkter som är utsatta för havssjö bör ha djupt vatten (6 m) minst 250 m i alla riktningarna.

Punkterna bör ligga så att deltagarna får frihet att välja väg men utan att uppmuntra till sicksacksegling eller segling fram och tillbaka i närheten av målet. Den seglingsbara vägen mellan två punkter bör inte understiga 5 M. Det bör finnas punkter som går att runda i mörker.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.