Punkter och sträckor i Stockholm 2016

Här finns all information om punkter, sträckor och startplatser för dig som seglar någon av Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar i Stockholm. Vi samlar punkt- och distanstabell (PoD), punktkort och data till din navigator/plotter/platta/mobil här.

Vi provar ett nytt grepp att samla all informationen på ett ställe för våra tre seglingar 2016: vårseglingen, Ensamseglingen och höstseglingen. Berätta gärna vad du tycker och föreslå förbättringar med en kommentar längst ned.

Startplatserna i Stockholm

I Stockholm kan du välja mellan tolv startplatser. Vid Ensamseglingen är den gemensamma målgången 553 Norrviken, precis utanför Stavsnäs. Vid vår- och höstsegling kan du antingen gå i mål vid 552 Grönö eller vid samma plats som du startade ifrån.

Startplatserna är:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 552 Grönö (Björkvik, Ingarö)
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Punktkort för utskrift

Exempel på punktkort för 24-timmarsseglingarna

Punktkort finns över hela seglingsområdet för Stockholmskretsen. Skalan varierar från kort till kort men alla punktkorten har aktuell måttskala inlagd. Alla godkända sträckor är inritade. Havssträckor med högre krav på båt, besättning och utrustning är röda.

Punkt- och distanstabell för utskrift

Punkt- och distanstabellen för Stockholm är ett urval punkter och sträckor ur Svenska Kryssarklubbens riksgemensamma punktdatabas. Hela tabellen för Stockholm omfattar vattnen från Kristianopel i söder och väster till Härnösand i norr och Apollo bank (Estland) i öster. Kontrollera alltid att du har aktuell upplaga av punkt- och distanstabell med under seglingen.

Punkt- och distanstabellen (PoD) beskriver sträckorna som du bygger ihop din egen bana av. Den distans som du får räkna för varje sträcka motsvarar kortaste seglingsbara vägen utanför sjökortets tremeterskurva. Du får segla varje sträcka högst två gånger. Havssträckor (Riksreglerna 2.4) är i tabellen markerade med ■. För dessa gäller tilläggskrav på båt, besättning och utrustning.

I Punkt- och distanstabellen finns rundningspunkterna definierade. Om det uppstår tvetydigheter om var en punkt ligger så är det textbeskrivningen som gäller över positionen i latitud och longitud. Varje punkt får rundas högst två gånger. Start och målgång räknas inte som rundning.

Exempelbild på punkt 555 i PoD.

Om du inte kan hitta en punkt på grund av dålig sikt eller om punkten är ett sjömärke som slitit sig använder du riksregel 8.5 ”Uppstår under mörker eller nedsatt sikt svårighet att finna en punkt eller kan rundning av punkten på ovan föreskrivet sätt medföra risk, kan punkten anses rundad när den efter senaste rundning seglade distansen är minst lika lång som den skulle ha blivit vid en regelrätt rundning. Utnyttjande av denna regel och skälet till detta skall anges i loggboken.”

Du skall ha med punkt- och distanstabell för hela det vatten som du seglar i. Du kan välja mellan det kompletta urvalet, lämpligt för snabba båtar som seglar 120-timmarsvarianten, och mindre urval kring fyra av våra startpunkter (för att spara papper och minska bläddrandet).

Stockholms kompletta punkt- och distanstabell:

Kristanopel – Härnösand – Apollo bank (Estland).

Från startplats 620 Hensviksudde (Singö):

Från startplats 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning):

Från startplats 555 Stavsnäs:

Från startplats 533 Måsknuv (utanför Nynäshamn):

Punkter och sträckor i mobilen

Det här är ett experiment för att prova att visa punkter och sträckor i appen Google Maps i mobiler och plattor.

 • Se till att du har Gooogle Maps installerat i mobilen/plattan (finns för både iOS och Android).
 • Från plattan/mobilen, klicka på länken https://goo.gl/maps/R7HVdFw6wmL2.
 • Om du får en fråga i vilken app du vill visa kartan, använd ”Google Maps”.

I kartbilden visas punkters nummer och namn (om du zoomat in). Peta på punkten så visas punktdefinitionen, till exempel ”Linjen fyren Grönö — SB-pricken Grönöknallen”. Om du petar på en sträcka så visas ändpunkternas nummer och sträckans distans.

Datat är inte kvalitetskontrollerad utan just ett experiment. Kommentera gärna nedan eller mejla återkoppling till stefan@24-timmars.nu.

Punkterna för navigator/plotter

Ändringar 2016

Inför våren 2016 har följande förändringar införts i punkt- och distanstabellen:
 • Ny punkt 957 Bogskär NO. Punkten har införts för att undvika passage genom trafiksepareringen vid segling från 964 Bogskär till 959 Halder respektive till 955 Kökar. I anslutning till detta har sträckor tagits bort och tillkommit.
 • Punkt 526 Vitsgarnssund har fått ny definition.
 • Punkt 511 Kopparstenarna har fått positionen justerad så den överensstämmer mer exakt med lysbojens.
 • Ett tiotal distanser som stryker nära en mellanliggande punkt har tagits bort liksom ett par distanser som korsade trafiksepareringen.
 • Några distanser har tillkommit.

Trafiksepareringssystemen

Till seglingssäsongen 2011 gjordes flera ändringar för att undvika olämpliga passager av trafiksepareringssystemen som infördes 2010 i norra och södra Ålands Hav. Flera sträckor i anslutning till trafiksepareringssystemen ändrades eller togs bort helt. Punkter tillkom eller flyttades.

Försäkra dig om att du har aktuella sjökort och vet vad som gäller vid passage, se Ufs A och Ufs notis 6006. I korthet gäller att segelfartyg skall hålla undan från fartyg som följer trafikled och undvika att korsa trafiksepareringen. Är det nödvändigt skall det ske vinkelrätt mot trafikleden.

Bild på trafiksepareringssystem i Ålandshav

Skjutövningar

Ibland påverkas din segling av Försvarsmaktens skjutövningar. I vårt närområde är det oftast skjutfältet på Utö som används. Flera andra skjutfält, till exempel Väddö i Roslagen och Askö i Sörmland används sporadiskt.

Du som befälhavare skall undersöka om någon skjutning pågår under din segling och rätta dig efter det.

 • Sök notiser i Underrättelser för Sjöfarande (UfS). Sök efter ”skjutvarning”.
 • Utö skjutfält: Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16, anrop Utö skjutfält, eller tel. 08-501 570 45. Information om kommande skjutningar, tel: 010-823 18 23.
Exempel: Utö skjutfälts mindre riskområde omfattar en punkt, många sträckor och en vanlig passage mellan Mysingen och ytterskärgård.

Exempel: Utö skjutfälts mindre riskområde omfattar en punkt, många sträckor och en vanlig passage mellan Mysingen och havet.

Sandhamnshålet får inte passeras

Passage genom Sandhamnshålet, sundet mellan Sandön och Telegrafenholmen är förbjudet och leder till distansavdrag på 10 M. Notering om det finns på närliggande punkter i Punkt- och distanstabellen. Anledningen är att tillbud hänt i det smala och livligt trafikerade sundet.

sandhamnshalet-ej-passage

Friskrivning från ansvar

Punkterna i punkt- och distanstabellen, punktkort och filer är inmätta från sjökort och positionerna kan därför innehålla flera typer av fel. Svenska Kryssarklubben och arrangörerna av 24-timmarsseglingarna tar inte något ansvar för att positionerna är korrekta eller för konsekvenserna om de är fel.

Vill du hjälpa till att förbättra?

Vi tar tacksamt emot alla synpunkter på och förbättringar av nätet av punkter/sträckor, tabeller, punktkort och datafiler. Hittar du något fel i uppmätta distanser, felaktig position eller att något rundningsmärke försvunnit eller flyttats? Skriv en kommentar här eller mejla Christer Forsgren, christer@24-timmars.nu.

Tillsammans med övriga arrangörer har vi i Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets en gemensam syn på hur nya punkter och sträckor ska fungera. En del gamla punkter kan vara definierade på ett annat sätt och får finnas kvar. Vi tar också hänsyn till säkerheten, hur lätt är det att hitta en punkt och runda den? Vi vill undvika att leda dig som deltagare genom farliga eller känsliga områden som trafiksepareringssystem och reservat.

Ungefär så här säger vårt interna dokument:

 • Det ska finnas sträckor mellan närliggande punkter.
 • En sträckas distans räknas som kortaste vägen utanför 3-meterskurvan.
 • När en prickad farled/båtsportled passerar över 3-meterskurvan räknas distansen efter leden.
 • För rundningspunkter, som ligger i linje med eller i det närmaste i linje med varandra, bör endast sträckorna mellan punkterna närmast varandra tas med.

Som rundningspunkt kan väljas:

 • En linje mellan två geografiska punkter.
 • En punkt på farledslinje eller på vattnet. Punkten ska  kunna fastställas exempelvis genom enslinje eller bäring och avstånd i förhållande till en otvetydig referenspunkt (som en fyr, en udde eller som skärningspunkten mellan bäringarna till två referenspunkter).
 • En fyr, ett flytande eller fast sjömärke.
 • Ett sund.
 • En fritt liggande mindre ö eller kobbe (max längd 1 kabellängd).

Punkter som är utsatta för havssjö bör ha djupt vatten (6 m) minst 250 m i alla riktningarna.

Punkterna bör ligga så att deltagarna får frihet att välja väg men utan att uppmuntra till sicksacksegling eller segling fram och tillbaka i närheten av målet. Den seglingsbara vägen mellan två punkter bör inte understiga 5 M. Det bör finnas punkter som går att runda i mörker.

Stefan Pettersson seglar en Scampi som heter Vindil, deltar i 24-timmarsseglingarna och är funktionär i Stockholm. Mina texter och bilder får du använda med Creative Commons CC (BY-SA) licens.

Etiketter: , , ,
Arrangör: Stockholmskretsen
Kategori: Seglingshandlingar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.