Segling

Vårseglingen 2016 i S:t Anna

Seglingsdatum Starttider Deltagaravgift Deltagaranmälan Seglingshandlingar Riksregler Lokala föreskrifter Startlista Punkt- och distanstabell Loggboksblad Punktkort

Arrangör: S:t Annakretsen
Segling

Höstseglingen 2015 i S:t Anna

Inbjudan Inbjudan Regler Riksregler Punkt & distatabell Här hämtar du din Punkt- & distanstabell Seglingsrapport och Loggbok, skickas in efter segling Manuell Automatisk, Ny version 2015 Seglingsrapport Startlista Augusti – September 2015  

Arrangör: S:t Annakretsen
Segling

Höstseglingen 2014 i S:t Anna

Deltagarlista Augusti – September 2014

Arrangör: S:t Annakretsen

24-timmarsseglingarna