Segling

Höstregattan 2018 i Stockholm/Sörmland

Höstens 24-timmarssegling 2018 seglas helgen lördag 1 september – söndag 2 september.

Kortfattat

 • Segla så långt som möjligt på en bestämd tid.
 • Arton startplatser mellan Bråviken och Öregrundsgrepen. Vi rekommenderar start vid 552 Grönö för ett mer samlat startfält. Skutseglingen startar bara vid 552 Grönö.
 • Målgång där du startade.
 • Starttider. För de längre perioderna rekommenderar vi start klockan 12.00 för ett mer samlat startfält.
  • 12-timmars: lördag klockan 07.00.
  • 24-timmars: lördag klockan 12.00.
  • 24-timmars för skutor: lördag klockan 11.30 från 552 Grönö
  • 48-timmars: fredag klockan 12.00-20.00.
  • 72-timmars: torsdag klockan 12.00-20.00.
  • 96-timmars: onsdag klockan 12.00-20.00.
  • 120-timmars: tisdag klockan 12.00-20.00.

Deltagaranmälan

>> Anmäl dig till Höstregattan i Stockholm/Sörmland 2018.

Betala in startavgiften, 200 kronor (ej medlem) eller 175 kronor (medlem) på plusgirokonto 166 95 92-6, för att din anmälan ska vara giltig. Ange båtens namn och segelnummer i betalningen. Startavgiften gäller båt, befälhavare och gastar. Startavgiften betalas inte tillbaka.

Behöver du den orangea deltagarvimpeln kostar den 159 kronor inkl. porto. Beställ via mejl från arne@24-timmars.nu.

 

Arrangör: Sörmlandskretsen Stockholmskretsen Uppsalakretsen