Vårens 6-timmars 2018, Västkustkretsen

På västkusten seglar vi under 2018 en kortvariant på 24-timmars – en 6-timmars! Denna kommer att genomföras som en renodlad kappsegling med start på ett ställe och vid en tidpunkt.

I samband med seglingen kör vi uppsamling och efterträff på kansliet i Långedrag för att ha litet trevligt tillsammans.

Seglingen genomförs i samarbete med SS Slören som står som officiell arrangör.

För ögonblicket är inte alla detaljer kring kortseglingen bestämda så allt som står här är att betrakta som preliminära uppgifter men vi kommer att lägga vi upp dokument med inbjudan och detaljer när det närmar sig…

Seglingsdatum

2018-06-09

Starttid

10:00

Tidsprogram

08:00 Registrering på Västkustkretsens kansli, Talattagatan 24 i Långedrag.
08:30 Skepparmöte med genomgång av seglingens särskilda Punkt- och Distanstabell, rundningsregler och distansberäkning.
10:00 Start.
15:30 Första tillåtna målgångstid.
16:00 Nominell målgångstid.
16:30 Sista tillåtna målgångstid. Målet stänger.
17:00 Samling på Västkustkretsens kansli, Talattagatan 24 i Långedrag. Servering av korv och dricka.
18:00 Senast. Prisutdelning. Hyllande av segraren!

Start och Mål

Vågbrytaren i Hinsholmskilens småbåtshamn.

Bana

Seglingen genomförs enligt samma principer som en normal 24-timmarssegling men med en helt egen Punkt- och Distanstabell. Denna är i nuläget inte fastställd men kommer att finnas tillgänglig som PDF i god tid innan seglingen.

Resultatberäkning

Resultat beräknas på varje deltagares sammalagda distans dividerat med båtens handikapp. Som handikapp används SRS.

Båtar som önskar delta ska ha ett giltigt SRS-tal eller -mätbrev (24-timmars SXK-tal gäller inte).

Deltagaravgift

Medlem i SS Slören och/eller SXK betalar 200 kr, ej medlem 250 kr.

Anmälan

Denna segling kommer att ha en egen anmälan via SS Slörens webbsida.

Seglingshandlingar

Eftersom denna segling genomförs med andra regler än en traditionell 24-timmarssegling gäller inte våra vanliga seglingshandlingar. Det som gäller publiceras löpande på SS Slörens hemsida. Nedan finns ett urval:

Arrangör: Västkustkretsen