Segling

Vårregattan 2021 på Västkusten

Vårregattan seglas i hela Sverige den första helgen med söndag i juni. På västkusten startar vi 24-timmars på fredag kväll kl. 18:00 och går i mål ett dygn senare, på lördag 18:00.

För dem som vill har vi en gemensam målgång vid Knarrholmen med regattamiddag på Knarrholmens Restaurang på kvällen.

I år kör vi också en egen 12-timmars Solosegling men då bara till Knarrholmen.

Observera att antalet platser till middagen är begränsat och vi kommer att tilldela plats efter datum för anmälan!

Utöver ordinarie 24-timmars kör vi längre alternativ och 12-timmars. För mer information om det, se längst ner i artikeln.

Instruktioner

Instruktioner, startlista, mm finns på vår sida med seglingshandlingar under rubriken ”Vårregattan”.

Seglingsdatum

2021-06-04 – 2020-06-05 (för alternativa seglingsperioder, se längst ner)

Starttider

18:00 (för alternativa seglingsperioder, se längst ner)

Observera att det alltid är GPS-tid som gäller som ”rätt” tid. Använd endast GPS som referens för start- och målgångstid! Är du osäker? Tjuvstarta inte, det ger ett stort distansavdrag.

Startplatser

Start får ske på följande platser:

1. Marstrand 5. Älgö 9. Stenungsund 14. Björlanda
20. Hönö 21. Uddevalla 22. Långedrag 23. Bårholmen
26. Askimsfjorden 27. Ellös 29. Kyrkesund 30. Lerkil
33. Mollösund 38. Gottskär 42. Bua 45. Lysekil
46. Varberg 51. Flåttarna 56. Halmstad 59. Hunnebostrand
60. Vingaskär 62. Kullen 64. Svinbådan 65. Fjällbacka
66. Helsingborg 70. Ängelholms hamn 73. Väcker 79. Koster
87. Hamburgsund Nord 103. Halden 108. Strömstad 164. Falkenberg
231. Landskrona 234. Lomma 236. Limhamn 244. Trelleborg
2022. Larkollen 2028. Tutodden 3509. Rungsted 3515. Skovshoved
3519. Trekroner 3529. Dragör bro 3535. Greve

Du hittar samtliga punkter, och fullständig beskrivning av deras läge, i Punkt- och Distanstabellen i seglingshandlingarna nedan. Passar de inte dig? Kontakta kommittén så kan vi kanske ordna alternativ.

Målplats

Antingen väljer man att gå i mål på sin startpunkt eller vår gemensamma målpunkt, 24 ”Knarrholmen” (se nedan), och deltar då på efterträffen och regattamiddagen.

Notera att hamnavgift inte ingår i deltagaravgiften.

Du anger val av målpunkt i din anmälan.

Deltagaravgift

Medlem i SXK betalar 200 kr i deltagaravgift, ej medlem betalar 250 kr.

Du måste ha en orange 24-timmarsvimpel. Har du ingen sådan kan du beställa det i samband med att du anmäler dig. Vimpeln kostar 140 kr och skickas ut per post eller avhämtas på kansliet i Långedrag.

Efterträff och regattamiddag

Denna sker på Knarrholmens Restaurang. Vi förtöjer på restaurangens gästplatser vid pilen i bilden bredvid. För deltagande i träffen och middagen tillkommer en del kostnader.

Avgiften för träffen i sig är 150 kr per båt. Denna avgift ska betalas vid anmälan.

Hamnavgiften på Knarrholmen är i skrivande stund okänd. Den betalas på sedvanligt sätt.

Regattamiddagen på Knarrholmens Restaurang är inte färdigförhandlad, målsättningen är att den ska kosta 300 SEK per person plus dryck. Observera att antalet platser till middagen kommer att vara begränsat så vi kommer att tilldela plats efter datum för anmälan. Mat och dryck betalas direkt till restaurangen i samband med middagen.

OBSERVERA: Anmälan till middagen är bindande. Om man uteblir kommer vi att vara tvungna att kräva betalning i efterhand.

Observera också att en anmälan med målgång på gemensam målpunkt också innebär att man är med på efterträff och regattamiddag, i år mån av plats. En målgång på den punkten utan deltagande i efterträff och middag kommer att anses som ogiltig och ge DNF , d.v.s. ett nollresultat.

Deltagaranmälan

All information om hur man kan anmäla sig finns på vår anmälningssida.

Startlista med anmälda finns på vår sida med seglingshandlingar.

Alternativa seglingsperioder

Hela veckan före 24-timmars kan man påbörja våra längre seglingar, 48-, 72-, 96- eller 120-timmars och en kortvariant i form av 12-timmars. Samtliga dessa har samma målgångstid, d.v.s. på lördag kl. 18:00. Även deltagare i dessa kan välja att gå i mål på den gemensamma målpunkten.

12-timmars Solo har samma start- och målgångstid som den vanliga 12-timmars, d.v.s. 06:00 – 18:00. Soloseglingen går enbart till den gemensamma målpunkten.

Starttider för dessa blir:

48-timmars: torsdag 18:00
72-timmars: onsdag 18:00
96-timmars: tisdag 18:00
120-timmars: måndag 18:00
12-timmars: lördag 06:00

Dessutom seglas våra traditionsseglingar:

Segling Start Mål
24-timmars Classic Lördag 12:00 Söndag 12:00
12-timmars Classic Lördag 08:00 Lördag 20:00

Seglar man någon av traditionsseglingarna ska man avsluta sin segling på samma punkt som man startat. Dessa seglingar är inte med och tävlar om våra 12- och 24-timmars vandringspris.

Arrangör: Västkustkretsen