Snabbanalys av deltagarundersökning – våren 2007

Deltagarna i Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar rapporterar i en enkät att seglingsförhållandena varit bra, att seglingen varit lärorik och utmanande. Besättningarna verkar vara väl förberedda och väl utrustade. Nära hälften av båtarna drabbades av sjösjuka. En djupare analys av undersökningen som också inkluderar höstseglingarna kommer att presenteras i På kryss.

Foto på den orangea 24 timmars vimpeln med ett skär i bakgrunden. Foto: Christian Lizell.Sammanställningen omfattar de första 55 enkätsvaren från deltagare i 24-timmarsseglingarna i Västkust-, Väner-, Blekinge-, S:t Anna- och Stockholmskretsarna under våren 2007.

Seglingens karaktär skiljer sig beroende på var man seglar och vilket väder som råder lokalt, i den här snabbanalysen tar särredovisar vi inte detta.

Syftet med sammanställningen är att ge en snabb återkoppling till deltagare som besvarat enkäten. Analysen omfattar bara de deltagare som besvarat enkäten på webben. En djupare analys som omfattar alla enkätsvar, både från vår- och höstseglingar kommer att presenteras i På kryss.

Av de 51 båtar som besvarat enkäten och och fullföljt seglingen har seglat följande perioder:

 • 12 timmar: 5
 • 24 timmar: 39
 • 48 timmar: 6
 • 72 timmar: 1

I samband med seglingen har tre böcker, ”Gasthandboken” av Jonas Ekblad och Börje Wallin lottats ut till deltagare som snabbt besvarat enkäten på webben. Böckerna är skänkta av Lumano – konsulter inom användbarhet, sökbarhet och beställarstöd för webb och intranät. Bokvinnare är:

 • Jörgen Appelgren, Comfortina 35, Anna-ma, 24-timmars i Vänerkretsen.
 • Marcus Krés, Dominant 95, Busy Bee, 48-timmars i Stockholmskretsen.
 • Fredrik Sandegren, Dehler 38, Galatea, 24-timmars i Västkustkretsen.

24-timmarsdebuterande ordförande

Svenska Kryssarklubbens ordförande Claes Grönberg (bilden) debuterade som 24-timmarsseglare med Granada 33:an Nilla och kommenterar seglingen och de preliminära enkätsvaren:

Foto på Svenska Kryssarklubbens ordförande Claes Grönberg.”Vi som seglade den 2 juni i Stockholms södra skärgård och vidare ut mot Gotska Sandön fick uppleva en frisk nordostlig vind med ganska god gammal sjö sedan tidigare blåsväder i veckan. För många ovana blev sjögången en jobbig upplevelse men för andra så var det en härlig övning.

Jag är helt övertygad om att vi som har besvarat enkäten överlag har segelbåtar som är väl skötta och har den utrustning som erfordras för långsegling. Vi har också goda till mycket goda kunskaper om hur att segla och navigera under alla väderförhållanden dygnet runt. Vi försöker också dela upplevelsen med dygnetruntsegling med våra nära och kära eller goda vänner.

Jag hoppas att vi som nu har en eller flera 24-timmarsseglingar sprider den goda erfarenheten till vänner och bekanta inom SXK med uppmaningen: Testa 24-timmars! Det är en trevlig start på seglingssäsongen.

Besättningen

24-timmars, våren 2007. Lördag eftermiddag. Karin Holstad på Sjöugglan gillar att segla i hård vind vid Almagrundet. Foto: Peter Holstad.Besättningarna var i snitt fyra personer. 75% tycker att seglingen var en mycket lärorik utmaning. 14% av besättningarna hade inte någon tidigare erfarenhet alls av 24-timmarsseglingar. På två av båtarna hade besättningsmedlemmarna tillsammans seglat fler än 80 24-timmarsseglingar.

På drygt hälften av båtarna drabbades någon av sjösjuka. Motmedlet mot sjösjuka (i fallande ordning) var:

 • mat,
 • sjösjuketugummi (Calma vanligast),
 • vila,
 • frisk luft,
 • att stå till rors,
 • sömn,
 • sjösjukepiller,
 • sjösjukeplåster
 • sjösjukearmband.

Båtarna

Majoriteten av båtarna är typiska 70-talsbåtar. Om man tittar på båtarnas handikapp LYS- eller SXK-tal så är både medelvärde och median 1,14. Båtarna spänner från Laurinkoster (LYS 0,95) till X-362 och Wasa 420 (LYS 1,29). 94% tycker att båten fungerade bra eller mycket bra under seglingen.

diagram med fördelning över LYS/SXK-tal.

Diagram över LYS-/SXK-tal för båtarna som besvarat enkäten.

Väderprognoser

De vanligaste väderprognoserna som användes var SMHI:s sjöväder i P1 (73%) och Kustvädret på VHF (43%). Danska och finska prognoser har också nyttjats. Västkustseglarna verkar föredra danska prognoser. De prognoser som anses vara mest användbara är betaltjänst via telefonsvarare, väderfax, mobiltelefontjänster, internetuppkopplad dator och kustvädret på VHF. En del av dessa tjänster har bara använts av få deltagare.

Kommunikationsutrustning

24-timmars våren 2007, Stockholm. Söndag morgon. Hasse o Micke på Sjöugglan kryssar mellan blindskären på väg från Tvikobb till Björkskär. Foto: Peter Holstad.VHF-radio fanns med på fyra femtedelar av alla båtar. Hälften av dessa använde den och de allra flesta anger att de var nöjda med täckning/mottagning.

96% av båtarna hade GSM- eller 3G-mobiltelefon med ombord. Man är genomgående nöjda med täckning/mottagning. Vi noterar också NMT nu verkar vara helt borta.

Knappt hälften av båtarna hade dator med ombord. Av dessa har tre fjärdedelar internetuppkoppling ombord. Datorerna användes huvudsakligen för navigering, taktikplanering och prognoser.

Navigationsmetoder och navigationsprylar

Alla båtar har någon form av GPS-navigator ombord.

De vanligaste prylarna eller metoderna ombord för navigering är:

 • kikare under dagtid : 50
 • styrkompass (vanlig mekanisk): 45
 • sjökortsläsning ”följa med i kortet”: 42
 • strålkastare/kraftig lampa för att upptäcka föremål i mörker: 42
 • ekolod: 41

De prylar eller metoder som får högst poäng i användbarhet (1-5) är:

 • Fast monterad GPS med sjökortsbild: 4,9
 • Sjökortsläsning ”följa med i kortet”: 4,4
 • Radar: 4,2
 • Handhållen GPS med sjökortsbild: 4,0
 • Styrkompass (vanlig mekanisk): 4,0

Kommentarer

Ett urval av representativa kommentarer:

Ovanligt med en 24-timmars med vind hela tiden.Foto: Jan Akalla

Mycket trevligt, sammansvetsande och lärorikt. Samt ett konstaterande att lanternorna drar massor av ström. Mötte båter med mkt svaga lanternor.

Värsta vindarna hittills vi varit ute i. Speciellt på fredagen. Tuff segling även inomskärs. Vid ett tillfälle gick vi upp nära land i lä och sjölä med minisegel för att äta i lugn och ro före en hård kryss tillbaka, som varade nästan ett dygn.

Himla kul, tyckte vi alla som var med för första gången.

Synd att inte fler har upptäckt det fina med att segla i skymmning och gryning. Detta borde var ett eldorado för alla teknikfreakar som i ett 24h kan testa alla sina instrument under lite tuffare förhållanden.

Hade mycket god hjälp av Torrsegling samt introträffen och det material som då förmedlades.

Borde tagit sjösjukepiller innan avresa. Mindre packning, man behöver riktigt bra underställ och seglarställ, sedan räcker det med ett extra par strumpor och att man har med en extratröja. Packning är i vägen under gång och är den stuvad blir man lätt dålig när man skall plocka fram den. Segla hela dygnet i det du står i, tag av jacka eller mössa om det blir varmt.

Vårt bästa vår 24-timmars någonsin vad avser väder, vind, taktik, avlägsna punkter och seglad distans även med hänsyn tagen till handikapp. Vi är alltigenom nöjda med seglingen. Vi kommer att fundera på hur vi undviker sjösjukan med proaktiva metoder inför nästa gång.

Trevlig segling med klart väder och friska vindar utan att det blev för mycket. Intressant med de stora skiftningarna under 24 timmar samt de stora skillnaderna mellan olika 24-timmarsseglingar.

Man skall inte segla bara 24-timmars – man sover för lite.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.