Kontakt – Stockholm

I Stockholm arrangeras 24-timmarsseglingarna av Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. Du kan nå oss på stockholm@24-timmars.nu.

24-timmarskommittén

Foto på Arne Wallers.
Arne Wallers är ordförande i 24-timmarskommitté. Foto: Stefan Pettersson CC (BY-SA).

Arne Wallers är ordförande i 24-timmarskommittén i Stockholm. Han seglar en Mixer Cruiser. I kommittén är jobbar Arne med anmälningar, resultathantering och webben. Anmälningar och resultat sköts i Starema, ett system som S:t Anna-kretsen har utvecklat.

Mejl: arne@24-timmars.nu.

Karl-Ingvar "Kim" Malmgren. Foto: Stefan Pettersson CC(BY-SA)
Karl-Ingvar ”Kim” Malmgren. Foto: Stefan Pettersson CC(BY-SA)

Karl-Ingvar ”Kim” Malmgren seglar Comfortinan Slowfox och brukar delta i såväl 24-tim vår och höst samt Ensamseglingen. Han är även en av funktionärerna bakom Ensamseglingen och svarar där för starthandlingar, resultatrapportering och maratonlistan.

Kim seglar mycket även på övrig fritid och är ofta i Medelhavet tidig vår eller sen höst.

Telefon: 0707-76 56 89. Mejl: kim@honnett.se

Lennart Johansson. Foto: Stefan Pettersson CC(BY-SA)
Lennart Johansson. Foto: Stefan Pettersson CC(BY-SA)

Lennart Johansson seglar OE32:an Merano. Han har seglat samtliga Ensamseglingar sedan 1995. I kommittén jobbar Lennart särskilt med Ensamseglingen. Telefon: 070-891 68 95.

Porträttbild av Martin Björklund
Martin Björklund. Foto: Stefan Pettersson CC(BY-SA).

Martin Björklund seglar Linjett 37:an Alina. Han har utvecklar mobilappen för 24-timmarsseglingarna och anmälningssystemet.

Porträttbild på Stefan Pettersson.
Stefan Pettersson. Foto: Hassan Salimi.

Stefan Pettersson seglar Scampin Vindil. Som arrangör är Stefan särskilt intresserad av marknadsföring och sköter bland annat om vårt nyhetsbrev. Han utvecklar också vårt anmälningssystem. Du får tag på Stefan på stefan@24-timmars.nu eller 0733-12 55 55.

Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets

Kryssarklubbens lokala verksamhet i Stockholm drivs i en kretsförening, Stockholmskretsen.

Kretsen är en egen förening med egna stadgar och kansli inrymt i samma lokaler som Kryssarklubbens riksförening i Nacka Strand. Besöksadressen är Cylindervägen 12.

Postadress är:
Box 1154,
131 26 NACKA STRAND.

Stockholmskretsen arrangerar eskadersegling, seglarläger i Malma Kvarn och optimistjolleskola Kryssis, och 24-timmarssegling. Kretsen stimulerar kvinnor att ta befälet ombord och har en uthamn i Norrviken vid Runmarö, underhåller farleder och sjömärken.

Stockholmskretsens kansli: 08-716 22 50, stockholmskretsen@sxk.se.