Maratonlista – Stockholm

Här samlar vi maratonlistorna för 24-timmarsseglingarna i Stockholm. Den totala maratonlistan 2017, rev. B efter höstseglingen 2017, rev. B Maratonlistan för 2015 – 2017, efter höstseglingen 2017, rev. B Listorna sammanställs årligen till den gemensamma maratonlistan för alla arrangörer, riksmaratonlistan. En gång om året, på hösten, delar vi ut plaketter till de deltagare som nått nya plakettnivåer. Första plaketten, i brons, delas ut efter 200 M. Plaketterna delas ut på kretsföreningens årsmöte eller ett deltagarmöte för 24-timmarsseglare.   Foto på tre plaketter från 24-timmarsseglingarna Ensamseglingen ingår inte i maratonlistan för 24-timmarsseglingarna. Ensamseglingen har en egen maratonlista med ackumulerade resultat för alla ensamseglingar sedan starten 1986. Ensamseglingen har en egen serie med fina plaketter. Du som tjänat in en ny plakett får den vid samlingen efter Ensamseglingen i Norrviken.

Senaste kommentarerna