Etikett: Navigationsmetoder

 • Att vinna 24-timmars – film

  Att vinna 24-timmars – film

  Per Strinning seglar 24-timmarsseglingarna med ambition att vinna – att hinna segla längst på 24 timmar. Det är vi många som gör. det skiljer Per är hans benhårda vilja och hans metodiska analys av väder och den seglingstaktik som han lägger upp inför en segling.

 • Snabbanalys av deltagarundersökning – våren 2007

  Deltagarna i Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar rapporterar i en enkät att seglingsförhållandena varit bra, att seglingen varit lärorik och utmanande. Besättningarna verkar vara väl förberedda och väl utrustade. Nära hälften av båtarna drabbades av sjösjuka. En djupare analys av undersökningen som också inkluderar höstseglingarna kommer att presenteras i På kryss.

 • Deltagarundersökning 2007

  Kryssarklubben genomförde tillsammans med tidskriften På kryss och Jonas Ekblad en undersökning bland landets alla 24-timmarsseglare 2007 . Senast en liknande undersökning gjordes var 1996. Deltagare som snabbt besvarar enkäten via webben deltog i utlottning av tre böcker.