Etikett: Taktik

  • Att vinna 24-timmars – film

    Att vinna 24-timmars – film

    Per Strinning seglar 24-timmarsseglingarna med ambition att vinna – att hinna segla längst på 24 timmar. Det är vi många som gör. det skiljer Per är hans benhårda vilja och hans metodiska analys av väder och den seglingstaktik som han lägger upp inför en segling.