Vårseglingen 2013 i Stockholm

Natten är kort. 

Resultat av seglingarna

Hittar du fel eller konstigheter? Skicka mejl till arne@24-timmars.nu

Referat/sammanfattning

Vindarna höll sig mest kring nordost. Flera båtar intecknade ett vindvride mot ost som inte kom. Inomskärs falnade vinden mer än beräknat och gav korta seglingar.

Nordostvindarna är svåra att segla effektivt i eftersom farleder och många segelbara stråk i Stockholms skärgård ligger i en nordost-sydvästriktning. Vi ser att de båtar som seglade mot Kopparstenarna eller Gotska Sandön lyckades bra.

På 24-timmarsträffen 2012 berättade 24-timmarsseglaren Per Strinning om sin taktik att välja väg efter vind­prognoserna. Om du inte såg presentationen på plats så finns den som film på https://24-timmars.nu/Stockholm/Hosttraff.

Här är de båtar som toppar listorna för respektive seglingsperiod:

 

Tomas Osbjer på Bavaria 40:an Deanja II behövde två timmars extra segling för att hinna i mål. Är han sur? Nej då. Tomas skriver: ”Tack för en superrolig tävling som verkligen utmanar ens förmåga att navigera, segla och ta beslut på väderprognoser som ofta inte stämmer. Vi kommer att köra igen och nästa gång kommer vi lyckas komma i mål i tid.”

På seglingen deltog två båtar från Hammarby Sjöscoutkår. IF:en Smörblomman och Bavaria 30:an Hafsorkestern seglade med scoutledare och seniorscouter. På Hafsorkestern filmade skepparen seglingen och resultatet finns som en 15-minutersfilm:

Också Bavaria 36:an Bisbald med skeppare Per Strömqvist och kameramannen Mats filmade sin segling. Njut av fina seglingsbilder. Snart är det dags igen!

I höst jubilerar vi. Det är 70 år sedan den första 24-timmarsseglingen. Seglingen var under de första två åren ett privat evenemang. Sju båtar startade från Rönnskär utanför Saltsjöbaden vid den första seglingen, hösten 1943.

Seglingarna 1944 lockade så många deltagare att en rejäl organisation behövdes. Grundarna skänkte 24-timmarsseglingarna till Svenska Kryssarklubben som spred seglingarna i samarbete med lokala segelsällskap.

Vi utnämner höstens 24-timmars till en jubileumssegling med gemensam middag lördag 31 augusti på Björkvik, Ingarö. Middagen arrangeras hos Bistro Björkvik i samarbete med Björkviks Båtklubb som hjälper oss med förtöjningsplatser.

Under middagen kommer vi att snabbreferera seglingen och presentera preliminära resultat.

Du som vill vara med på jubileumsmiddagen kan starta tidigare än normalt för hinna i mål vid målpunkten 552 Grönö. Ordinarie starttider kommer att finnas kvar för dig som inte kan vara med på middagen.

Allt om seglingen och middagen kommer du att hitta på webbsidan https://24-timmars.nu/Stockholm/2013H. Där kommer du att kunna boka plats på middagen.

Trevlig sommar! 24-timmarskommittén, Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets

Foto: Bengt Agild, soluppgång.

Deltagaranmälan

För dig som är skeppare: Innan du gör din anmälan, kontrollera här att din båt har LYS/SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande tabell. Om inte, använd alternativet: Båten saknar SXK-tal, jag behöver få ett SXK-tal fastställt. Ladda sedan ner och skicka in ansökningsblanketten för SXK-tal. Det är SRS-tabellens kolumn SRS som gäller oavsett om man seglar med eller utan undanvindssegel.

För att din anmälan ska vara giltig måste du betala deltagaravgiften. Inbetald avgift återbetalas inte.

Det är samma anmälningsformulär för skeppare och gast. Valet av roll ombord görs i punkt 24 på sidan 3. Ett ifyllt formulär per person behövs för dem som vill få plakettdistansen tillgodoräknad.

>> Anmäl dig till Stockholmskretsens vårsegling 2013 (nytt fönster)

Anmäl dig senast 24 maj för att vi ska få med ditt namn och din båt i startlistan.

Startavgift

 • Skeppare, medlem, 175 kronor.
 • Skeppare, inte medlem, 200 kronor
 • Anmäld gast. Startavgiften ingår i skepparens startavgift. För att tillgodoräkna sig plakettdistans och få plaketter skall gasten ha fyllt 15 år, utföra kvalificerade uppgifter ombord och anmäla sig.
 • Orange deltagarvimpel 144 kronor inklusive porto.

Startavgiften betalas in på plusgirokonto 166 95 92-6. Betalningsmottagare är ”24-timmars, Kryssarklubbens Stockholmskrets”. Ange vilken segling det gäller (vår, ensam eller höst), och som referens din mejladress (samma som du anger i anmälningsformuläret).

Startdatum

Vårseglingen seglas första helgen i juni med målgång söndagen 2 juni 2013. 12-timmarsseglare både startar och går i mål på lördagen.

Du som seglar 12 eller 24 timmar startar lördagen den 1 juni 2013. Längre perioder startar tidigare samma vecka så att målgången sker på söndagen.

 • 12-timmarsseglingen startar i intervallet klockan 07.00 – 07.30 eller 12.00 – 12.30.
 • 24-timmarsseglingen startar i intervallet klockan 12.00 – 12.30.
 • Längre perioder (48, 72, 96 och 120 timmar) startar i intervallet klockan 12.00 – 20.00.

Startpunkter

I de salta farvattnen kring Stockholm arrangeras 24-timmars av Kryssarklubbens Stockholmskrets. Det finns elva startpunkter, från norr till söder. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Kartnålarna på bilden är klickbara.

Söder om oss arrangeras seglingar av Kryssarklubbens Sörmlandskrets och S:t Anna-kretsen, norr om oss av Eggegrundskretsen. I Mälaren, med startpunkter mellan Stockholms stadshus och Västerås arrangerar Kryssarklubbens Västermälarkrets.

Skjutövning ost Utö

Senast uppdaterat 2013-05-23 kl 14.20

Försvaret har skjutövningar från Utö i Stockholms skärgård och österut över sjön 28, 29, 30 maj (delar av dygnet). Detta kan beröra dig som seglar längre perioder. Några skjutningar under helgen 1–2 juni är inte planerade.

Information finns i Underrättelser för Sjöfarande (UfS): http://bit.ly/10hFgBP

Området som vi inte får segla i är: 2,7M–3,3M ut från Utös strand i den sektor (inritad på sjökortet) som sammanstrålar i skjuttornet på Utö (VQ Y + VQ R).

Det är många som passerar området under en normal 24-timmars.

Punkt 514 Storskär ligger inom skjutområdet. Punkten 513 Grän ligger precis utanför området.

Många sträckor i området berörs. Studera sjökort och Punkt- och distanstabell för att hålla dig utanför riskområdet och segla godkända sträckor. Tänk igenom i förväg om detta påverkar din taktik.

Vi uppmanar alla deltagare att ta hänsyn till skjutningarna och undvika området. Under seglingen kan du nå marinen via anropet ”Sjöcentralen Muskö” på VHF 16 och tel 010 823 18 23.

Skissen är mycket grov, för att du ska få en bild av var skjutområdet är, inte exakt var gränserna går. Ta fram sjökort och passare!

Seglingshandlingar

Seglingshandlingarna kan hämtas via länkar på denna sida vartefter de blir klara. Kontrollera att du har senaste version lästa och med ombord innan du ger dig ut på seglingen!

De deltagare som särskilt anmält att de inte har tillgång till internet kommer att få handlingarna skickade med post före start.

Ändring av startdata

 • Byte av startplats noteras i loggboken.
 • Befälhavarbyte anmäls innan aktuell startperiod påbörjas.
 • Byte till kortare seglingsperiod anmäls innan första starttid för anmäld period. Ex: Stina ändrar från 48 till 24 timmar och skall alltså anmäla det senast fredag klockan 12:00.
 • Byte till längre seglingsperiod anmäls före start.

Ändrade startdata anmäls till anmalan@24-timmars.nu (helst) eller sms/telesvar tel: 072-2011604 (Arne Wallers).

Anmäl om du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars eller en fullständig tabell 2013 om du tänker segla riktigt länge. Tabeller finns även för radie 60 M och 120 M för 24-timmars eller 48-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M 120 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M 120 M
588 Lidö 30 M 60 M 120 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M 120 M

Punktkort

Dynamiska punktkort

Har du programmet Google Earth på din dator? Då kan du få fram punktkort för

Sträckor och punkter inom 60M från 555 Stavsnäs hämta
Alla Stockholmskretsens punkter och sträckor hämta Denna fil har delvis mappindelning av havssträckor. Dessa havssträckor kan visas eller döljas mappvis.
Sjökort
61 hämta
535 hämta
536 hämta
611 hämta
612 hämta
613 hämta
614X hämta
615 hämta
616 hämta
617 hämta

Filer i format .kmz. Korten öppnas i Google Earth. Startpunkterna har röda kartnålsikoner, övriga gula. Kuststräckor är blå och havssträckor röda. Bakgrundskorten är tänkta att öka läs- och utskrivbarheten för punktkort i önskad skala och önskat utsnitt. De är lösligt baserade på motsvarande sjökorts utsnitt.

Om du ser bilden i 45 graders perspektiv, klicka på kartan och tryck tangenten R! Lutningen är en inbyggd ”finess” i Google Earth version 7.

Det går att skriva ut med skriv ut funktionen i Google Earth. Använd Visa -> Visningsstorlek -> Utskrift -> 8,5 x 11 för liggande utskrift på A4-papper.

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format.

 

Detaljerade punktkort inom radien 60 M från fyra startpunkter finns i tabellen nedan.

Startpunkt Radie (60 M) från startpunkt Information
533 Måsknuv hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Ingen uppdatering 2013
555 Stavsnäs hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
588 Lidö hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd
620 Hensviksudde hela för A3 norra delen för A4 södra delen för A4 Uppdatering 2013-05-25: Sträckan 560 – 962 struken, sträckan 550 – 962 införd

Om du inte kan skriva ut i A3, använd valet ”aktuell vy” vid utskrift från Adobe Reader för att göra utskrift i A4.

Loggbok

För att ladda ner excelloggboken med Internet Explorer (fungerar liknande med andra webbläsare) gör så här:

 1. Klicka på länken här ovanför med höger musknapp.
 2. I den dialogruta som visas, välj Spara mål som …(Save target as…) om du använder engelskspråkig Internet Explorer
 3. Fönstret Filhämtning visas.
 4. Välj filnamn och i vilken katalog du vill spara filen i din dator.
 5. Öppna sedan loggboksfilen i Excel och följ anvisningarna.