Vårseglingen 2014 i Stockholm

Natten är kort. 24-timmarsseglingen körs första helgen i juni. I år betyder det helgen kring 31 maj–1 juni. Efter fjolårets succé med gemensam målgång permanentar vi möjligheten att starta fredag, gemensam målgång på lördagen vid Grönö och samling med middag på Bistro Björkvik, Ingarö.

Du som föredrar det traditionella upplägget med målgång på söndagen vid din startpunkt kan fortfarande segla så. Du som seglar 12-timmarsvarianten, kolla upp de olika starttiderna på lördagen och söndagen.

Preliminära resultat

Resultathanteringen har råkat ut för datastrul. Loggböcker har förkommit, kolla att DITT resultat finns med. Är det något som fattas, är fel eller oklart, skicka mejl till loggbok@24-timmars.nu så reder vi ut problemet.Uppdatering har gjorts 2014-06-16.

Deltagaranmälan

För dig som är skeppare: Innan du gör din anmälan, kontrollera att din båt har LYS/SRS-tal enligt Svenska Seglarförbundets gällande tabell. Om inte, använd alternativet: Båten saknar SXK-tal, jag behöver få ett SXK-tal fastställt. Ladda sedan ner och skicka in ansökningsblanketten för SXK-tal. Det är SRS-tabellens kolumn SRS som gäller oavsett om man seglar med eller utan undanvindssegel.

För att din anmälan ska vara giltig måste du betala deltagaravgiften. Inbetald avgift återbetalas inte.

Det är samma anmälningsformulär för skeppare och gast. Valet av roll ombord görs i punkt 24 på sidan 3. Ett ifyllt formulär per person behövs för dem som vill få plakettdistansen tillgodoräknad.

Anmäl dig senast 24 maj för att vi ska få med ditt namn och din båt i startlistan och för att du ska få bord vid middagen på lördagen.

Startavgift

 • Skeppare, medlem, 175 kronor.
 • Skeppare, inte medlem, 200 kronor
 • Anmäld gast. Startavgiften ingår i skepparens startavgift. För att tillgodoräkna sig plakettdistans och få plaketter skall gasten ha fyllt 15 år, utföra kvalificerade uppgifter ombord och anmäla sig.
 • Orange deltagarvimpel 144 kronor inklusive porto.

Startavgiften betalas in på plusgirokonto 166 95 92-6. Betalningsmottagare är ”24-timmars, Kryssarklubbens Stockholmskrets”. Ange vilken segling det gäller (vår, ensam eller höst), och som referens din mejladress (samma som du anger i anmälningsformuläret).

Två olika målgångar

Vårseglingen seglas första helgen i juni. Du kan välja mellan två olika målgångstillfällen:

Målgång lördag

Starta från någon av våra elva startpunkter. Gemensam målgång vid punkt 552 Grönö på lördag eftermiddag. Efter seglingen samling i Björkvik på Ingarö. Natthamn finns. After-sail med middag på Bistro Björkvik.

 Seglingsperiod	Startdag	Start
 12 timmar	lördag	kl 06.00
 24 timmar	fredag	kl 16.00-16.30
 48 timmar	torsdag	kl 12.00-16.30
 72 timmar	onsdag	kl 12.00-16.30
 96 timmar	tisdag	kl 12.00-16.30
 120 timmar	måndag	kl 12.00-16.30

Efter seglingen samlas vi klockan 18.00 på Bistro Björkvik för genomgång av seglingen och middag. Vi kör en smaklig trerättersmeny:

 • Grillad sparris med hollandaise
 • Rimmad lax med dillstuvad potatis
 • Tryffel

Obligatorisk anmälan till middagen på Bistro Björkvik på lördagen 31 maj.

Målgång söndag

Starta från någon av våra elva startpunkter. Gå i mål vid samma punkt som du startade från.

 Seglingsperiod	Startdag	Start
 12 timmar	söndag	kl 07.00-07.30
 24 timmar	lördag	kl 12.00-12.30
 48 timmar	fredag	kl 12.00-20.00
 72 timmar	torsdag	kl 12.00-20.00
 96 timmar	onsdag	kl 12.00-20.00
 120 timmar	tisdag	kl 12.00-20.00

Startpunkter

I de salta farvattnen kring Stockholm arrangeras 24-timmars av Kryssarklubbens Stockholmskrets. Det finns elva startpunkter, från norr till söder. Siffrorna hänvisar till punktens nummer i Punkt- och distanstabellen:

 • 620 Hensviksudde (Singö)
 • 588 Lidö (Norrtäljevikens mynning)
 • 585 Furusund
 • 580 Allegrogrund (Trälhavet)
 • 579 Stinagrund (Saxarfjärden)
 • 569 Kummelholmen (Husarö)
 • 555 Stavsnäs
 • 540 Rönnskär (Saltsjöbaden)
 • 537 St. Rotholmen (Dalarö)
 • 533 Måsknuv (Nynäshamn)
 • 458 Svarthäll (Trosa)

Kartnålarna på bilden är klickbara.

Söder om oss arrangeras seglingar av Kryssarklubbens Sörmlandskrets och S:t Anna-kretsen, norr om oss av Eggegrundskretsen. I Mälaren, med startpunkter mellan Stockholms stadshus och Västerås arrangerar Kryssarklubbens Västermälarkrets.

Seglingshandlingar

Seglingshandlingarna kan hämtas via länkar på denna sida vartefter de blir klara. Kontrollera att du har läst den senaste version av dokumenten och har dem med ombord innan du ger dig ut på seglingen!

De deltagare som särskilt anmält att de inte har tillgång till internet kommer att få handlingarna skickade med post före start.

Ändring av startdata

 • Byte av startplats noteras i loggboken.
 • Befälhavarbyte anmäls innan aktuell startperiod påbörjas.
 • Byte till kortare seglingsperiod anmäls innan första starttid för anmäld period. Ex: Stina ändrar från 48 till 24 timmar och skall alltså anmäla det senast fredag klockan 12:00.
 • Byte till längre seglingsperiod anmäls före start.

Ändrade startdata anmäls till anmalan@24-timmars.nu (helst) eller sms/telesvar tel: 072-2011604 (Arne Wallers).

Anmäl om du ställer in seglingen, inte kommer till start eller avbryter den.

Punkt- och distanstabeller (PoD)

Du kan välja en liten tabell med radie 30 M runt några av startpunkterna om du skall segla 12-timmars eller en fullständig tabell (2013 års utgåva gäller även 2014) om du tänker segla riktigt länge. Tabeller finns även för radie 60 M och 120 M för 24-timmars eller 48-timmars.

Startpunkt Radie (M) från startpunkt
533 Måsknuv 30 M 60 M 120 M
555 Stavsnäs 30 M 60 M 120 M
588 Lidö 30 M 60 M 120 M
620 Hensviksudde 30 M 60 M 120 M

Punktkort

Eftersom det inte är några ändringar i Punkt- och Distanstabellen 2014 så gäller 2013 års punktkort även 2014.

Dynamiska punktkort

Har du programmet Google Earth på din dator? Då kan du få fram punktkort för

Sträckor och punkter inom 60M från 555 Stavsnäs hämta
Alla Stockholmskretsens punkter och sträckor hämta Denna fil har delvis mappindelning av havssträckor. Dessa havssträckor kan visas eller döljas mappvis.
Sjökort
61 hämta
535 hämta
536 hämta
611 hämta
612 hämta
613 hämta
614X hämta
615 hämta
616 hämta
617 hämta

Filer i format .kmz. Korten öppnas i Google Earth. Startpunkterna har röda kartnålsikoner, övriga gula. Kuststräckor är blå och havssträckor röda. Bakgrundskorten är tänkta att öka läs- och utskrivbarheten för punktkort i önskad skala och önskat utsnitt. De är lösligt baserade på motsvarande sjökorts utsnitt.

Om du ser bilden i 45 graders perspektiv, klicka på kartan och tryck tangenten R! Lutningen är en inbyggd ”finess” i Google Earth version 7.

Det går att skriva ut med skriv ut funktionen i Google Earth. Använd Visa -> Visningsstorlek -> Utskrift -> 8,5 x 11 för liggande utskrift på A4-papper.

Ett punktkort över Stockholms inre skärgård visar punkter i den inre skärgården i pdf-format.

Loggbok

För att ladda ner excelloggboken med Internet Explorer (fungerar liknande med andra webbläsare) gör så här:

 1. Klicka på länken här ovanför med höger musknapp.
 2. I den dialogruta som visas, välj Spara mål som …(Save target as…) om du använder engelskspråkig Internet Explorer
 3. Fönstret Filhämtning visas.
 4. Välj filnamn och i vilken katalog du vill spara filen i din dator.
 5. Öppna sedan loggboksfilen i Excel och följ anvisningarna.