Vårseglingen 2016 i Blekinge/Öresund

Startpunkter

Du kan starta från valfri startpunkt i punkt- och distanstabellen. I din anmälan anger du från vilken punkt du tänker starta.

Karta över punkter och distanser

Det finns en karta över kretsens punkter och distanser som kan öppnas med programmet Google Earth (gratis, se http://earth.google.com/). Kartan finns här.

Deltagaranmälan

Anmälan senast 7 dagar före respektive starttillfälle till Lars Möller. Anmäl dig här.

Avgifter

Skeppare (SXK-medlem): 100 kr
Skeppare (inte SXK-medlem): 150 kr
Gast: 0 kr.
Deltagarvimpel: 50 kr.

Betalas till pg 595822-8 (SXK Blekingekretsen) samtidigt med anmälan. Ange 24-timmars och namn när du betalar.

Startdokument