Vårseglingen 2016 i Sörmland

Seglingsdatum

Starttider

Deltagaravgift

  • 200:- Båt. Betalas till BG 815-5616 (SXK Sörmlandskretsen) samtidigt med anmälan. Ange 24-timmars och namn när du betalar.

Deltagaranmälan

  • Anmäl dig till 24-timmarsseglingarna i Sörmland 

Startplatser

  • 446 Oxelösund
  • 448 Ledskär
  • 451 Tvären
  • 453 Hållsviken
  • 459 Trosa

Seglingshandlingar

 Punktkort