Vårseglingen 2016 i Mälaren

Antalet startande inskränkte sig till en enda båt.

Resultatlista

Efter granskning blev resultatet följande:

Resultat-våren-2016