Vårregattan 2018 i Stockholm/Sörmland

Vårens 24-timmarsregatta 2018 seglades helgen lördag 2 juni – söndag 3 juni.

Denna regatta har gått till historien som en varm och skön men mycket vindfattig upplevelse.

Av 41 anmälda kom 38 till start. En båt kom inte ut från bryggan på grund av lågt vatten, åtminstone en annan båt fick gunga sig ut över grunden. Ytterligare en båt visade sig ha fullföljt sin segling så en uppdaterad sammanfattning blir så här:

Efter respektive seglingsperiods slut gick 23 båtar i mål men bara 8 utan tidsöverdrag. De 15 som var sena åstadkom tillsammans 23 timmar för sen ankomst. 13 båtar avbröt seglingen på grund av vindbrist.

Eowyn vid Almagrundet. Foto: Arne Wallers
Eowyn 12 minuter senare. Foto: Arne Wallers

En seglare startade motorn (gjorde Avbrott i seglingen) en kort stund i ett trångt sund för att undvika att gå på grund. Besättningen valde tyvärr att fortsätta färden för motor i den ursprungliga färdriktningen mot nästa punkt och tjänade därigenom distans.

Så här säger Riksreglerna om Avbrott:

11.1 Seglingen skall genomföras utan avbrott. Ankring eller framdrivning av båten med motor eller på annat sätt än med segel räknas som avbrott i seglingen. Avbrott i seglingen medför normalt att seglingen inte godkännes. Under vissa omständigheter kan avbrott godkännas enligt följande:

11.1.2 avbrott för ankring eller undanmanöver tillåtes när båten på grund av svag eller ingen vind inte kan seglas och omständigheterna medför manöveroduglighet i farled samt risk för grundkänning eller annan fara. Undanmanöver får inte medföra att man kan tillgodoräkna sig distans.

Denna segling kan därför inte godkännas.

Resultat

Resultat med rutter, rev. B, ordnade efter seglingsperiod, startplats och plakettdistans.

Resultat med godkänd plakettdistans, rev. B. och deltagarnas maratondistanser.

Skutseglingen har startat! Foto: Alexander Dahlquist, Sofia Linnea

Kortfattat

 • Segla så långt som möjligt på en bestämd tid.
 • Arton startplatser mellan Lönö i Bråviken och Öregrund. Vi rekommenderar start vid 552 Grönö för ett mer samlat startfält. Skutseglingen startar bara vid 552 Grönö.
 • Målgång där du startade.
 • Starttider. För de längre perioderna rekommenderar vi start klockan 12.00 för ett mer samlat startfält.
  • 12-timmars: lördag klockan 07.00.
  • 24-timmars: lördag klockan 12.00.
  • 24-timmars för skutor: lördag klockan 11.30 från 552 Grönö
  • 48-timmars: fredag klockan 12.00-20.00.
  • 72-timmars: torsdag klockan 12.00-20.00.
  • 96-timmars: onsdag klockan 12.00-20.00.
  • 120-timmars: tisdag klockan 12.00-20.00.

Deltagaranmälan

>> Anmäl dig till Vårregattan i Stockholm/Sörmland 2018.

Betala in startavgiften, 200 kronor (ej medlem) eller 175 kronor (medlem) på plusgirokonto 166 95 92-6, för att din anmälan ska vara giltig. Ange båtens namn och segelnummer i betalningen. Startavgiften omfattar båt, befälhavare och gastar. Startavgiften betalas inte tillbaka.

Om du behöver ändra eller komplettera deltagaranmälan så gör du det i anmälningssystemet. Om du inte hittar din deltagaranmälan: logga in!

Behöver du den orangea deltagarvimpeln kostar den 159 kronor inkl. porto. Beställ via mejl från arne@24-timmars.nu.

Gastar

Gastar får plakettdistans och plaketter om de har fyllt 15 år, utför kvalificerade uppgifter ombord och är anmälda. Rutinen för gastanmälan är en tvåstegsmanöver:

Anmälningssystemet kommer att vidareutvecklas så att skepparen den vägen kan skicka ut inbjudan att gasta ombord. På motsvarande sätt ska en potentiell gast kunna skicka ett fråga om hen får gasta ombord.

Skeppare som söker gastar: Berätta detta i din deltagaranmälan. Där finns ett fält för att berätta att du söker gastar. I den preliminära startlistan syns det att du söker gastar.

Du som letar efter en båt att  gasta på: Skriv ett inlägg på 24-timmars facebooksida.

Seglingshandlingar för vårregattan 2018

Mobilappen

Appen 24-timmars för iOS och Android:

 • innehåller alla punkter och distanser
 • innehåller startlistan
 • kan användas för att föra loggbok under pågående segling
 • kan användas för att rapportera loggboken efter avslutad segling

För mer information, se Appen 24-timmars – PoD och planering och Appen 24-timmars – föra loggbok.