Västkustkretsen

På västkusten arrangeras seglingarna av Västkustkretsens 24-timmarskommitté.

Arrangemang

Normalt brukar vi arrangera fyra seglingar, under 2018 blev det fem vilket vi hoppas kunna upprepa 2019, och tre träffar per år. Exakt när de inträffar meddelas på denna webbplats när de är aktuella men de brukar fördela sig ungefär så här:

Informationsträffen – 24-timmarsberättelser

Träffen är riktad till dig som vill veta lite mer om vad 24-timmars är och varför man seglar 24-timmars men också till dig som seglat eller seglar 24-timmars och vill ta del av andras erfarenheter och berättelser. Dessutom brukar vi försöka ha ett trevligt och intressant föredrag. Det serveras enklare fika.

Denna brukar infalla någon gång i mars eller april.

2019 slog vi ihop Informationsträffen med Skrivbordsseglingen. För 2020 har vi inte bestämt datum ännu.

Torrseglingen eller Skrivbordsseglingen

Här seglar vi en 24-timmars segling med en fiktiv segelbåt men torrt och bekvämt sittandes vid ett skrivbord. Deltagarna delas in i grupper som tävlar emot varandra med autentiska väderrapporter, våra vanliga sjökort och de riktiga 24-timmars reglerna. Under kvällen serveras, under gång, fika till deltagarna.

Träffen riktar sig till dig som vill lära dig själv eller din besättning att segla 24-timmars och dig som vill träna lite på taktiken och ta del av erfarna 24-timmars-seglares tips och trick. Syftet är att man ska förstå hur det går till och få en chans att prova på under ordnade former.

Du kan roa dig med förberedelser inför torrseglingen med vår torrseglingswebapp. Kör ett 24-timmars på 10 minuter på din dator eller läsplatta!

Denna brukar infalla någon gång i april eller maj.

2019 hade vi en kombinerad Informationsträff och Skrivbordssegling den 27:e mars. För 2020 har vi inte bestämt datum ännu.

Vårens 12-timmarssegling – Dagseglingen

Start på morgonen, målgång på kvällen. En kortare segling för dig som kanske har en mindre båt eller du som vill träna lite inför en full 24-timmars-segling. Eftersom hela seglingen genomförs i dagsljus är den också litet lättare för nybörjare. Efter seglingen brukar det finnas det möjlighet till en gemensam träff i någon hamn i närheten av Göteborg med tillhörande erfarenhetsutbyte.

Seglas lördag före sista söndagen i maj.

2019 seglade vi vårens 12-timmars lördagen den 25:e maj. För 2020 har vi inte bestämt dag ännu men troligen blir det 30/8.

Vårens 24-timmarssegling – Vårseglingen

Välj målgång på lördag 18:00 eller söndag kl. 12:00. Utifrån det avgörs när du startar. Väljer du målgång på lördag kan du välja den gemensamma målgången på Läsö där vi träffas på bryggan och sedan äter gemensam middag på kvällen.

På vårseglingen seglas också 48, 72, 96 och 120-timmars för de som önskar, då med målgång på lördag 18:00. Även dessa seglare kan välja gemensam målgång på Läsö.

Seglas helgen med första söndagen i juni.

2019 seglades vårseglingen under helgen 31/5 – 2/6 med traditionell eftertäff med mingel och middag på Lyngfeldts i Österbyhavn på Läsö. För 2020 har vi inte fastställt datum ännu men troligen blir det helgen 5-7/6.

6-timmars

Denna arrangerade vi för första gången 2018 och är en kort men intensiv segling på bara 6 timmar som genomförs som en renodlad kappsegling men med 24-timmarsregler för rundningar och distansberäkning.

P.g.a. de stora skillnaderna i formatet har denna segling en helt egen Punkt- och Distanstabell och förenklad loggboksplikt. I nuläget arrangeras detta bara i Göteborg men vi hjälper gärna till om det finns lokala klubbar på andra plateser som är intresserade av att arrangera.

Vi samlas före start för rorsmansmöte och efter målgång för after sail och prisutdelning.

Seglas en helg, lördag eller söndag, i slutet av maj eller början av juni.

Denna seglades söndagen den 16:e juni och var även i år ett samarrangemang med SS Slören. Läs mer om seglingen på deras hemsida! För 2020 har vi inte fastställt datum ännu.

Höstens 24-timmars – Höstseglingen

Välj målgång på lördag 18:00 eller söndag kl. 12:00. Utifrån det avgörs när start sker. Väljer du målgång på lördag kan du välja gemensam målgång på Klädesholmen där vi träffas på bryggan och sedan äter gemensam middag på kvällen på Restaurang Kylen.

På höstseglingen seglas också 12, 48, 72, 96 och 120-timmars för de som önskar, då med målgång på lördag 18:00 (12-timmars startar alltså 06:00). Även dessa seglare kan välja gemensam målgång.

Seglas helgen med första söndagen i september.

2019 seglade vi höstseglingen under helgen 30/8 – 1/9 med en välbesökt efterträff med mingel och middag på Restaurang Kylen på Klädesholmen. För säsongen 2020 har vi ännu inte fastställt datum men troligen blir det helgen 5-6/9.

Höstträffen

På höstträffen summerar vi årets seglingar, diskuterar regler och informerar om nyheter. Ett föredrag som är relaterat till 24-timmarssegling brukar vara ett uppskattat inslag i programmet. Vi serverar fika under kvällen som avslutas med att distansplaketter delas ut till dem som samlat ihop tillräcklig plakettdistans och vandringspriser till dem som under året lyckats segla längst.

Brukar infalla i slutet av oktober eller början av november.

2019 har höstträffen den 6:e November kl. 18:30 på Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets kansli på Talattagatan 24. Anmälan finns här.

Vinterns 12-timmars – Vinterseglingen

Årets kallaste (coolaste?) segling utan konkurrens! Start 06:00 i mörker, segling i strålande vinterväder och målgång 18:00, åter i mörker. En kortare segling för de som tycker om eller är nyfikna på vintersegling. Efter seglingen samlas vi i en hamn i närheten av Göteborg för en gemensam grillkväll och erfarenhetsutbyte. Inled julfirandet med en tur på havet!

Seglas lördagen före 1:a advent.

2019 seglar vi vinterseglingen lördagen den 30:e november med start kl. 06:00. Mer information läggs succesivt upp på siten när det närmar sig.

Kontakt

Du kan komma i kontakt med oss antingen via Västkustkretsens kansli eller kontakta någon av kommittémedlemmarna direkt.

Kansliet

Västkustkretsens kansli är öppet de flesta vardagar hela året. Variationer i öppettider förekommer under högtider så kolla för säkerhets skull på www.vastkustkretsen.se.

Svenska Kryssarklubben, Västkustkretsen
Talattagatan 24
426 71 Västra Frölunda

Telefon: 031-69 00 69
Fax: 031-69 33 10

e-post: vastkustkretsen@sxk punkt se

Observera att e-postadressen måste justeras med en . istället för ”punkt” innan man kan skicka ett meddelande till den – detta för att minska mängden spam till oss. Detsamma gäller för e-postadresserna nedan.

Kommittén

Fritiof Pontén
070-819 93 79
fritiofponten@me punkt com
Fritiof är kommittén ordförande och seglar Fortissmo ”Agraff”.

Petter Almhagen
petter@almhagen punkt se
Petter är kommitténs tekniska idéspruta och seglar Hanse 342 Elsanta.

Lars Tobin
033-29 90 26 eller 0702-58 47 87
lars@atconsult punkt se
Lars seglar Bavaria 41 Holiday ”Stormfågel”. www.tobins.se

Leif Thordenberg
070-977 44 55
leif-ake.thordenberg@netigrate punkt se
Leif seglar Arcona 380 ”Trix”.

Ulf Palm
072-973 76 80. SE3470
ulfpalm@hotmail punkt com
Ulf seglar Salona 33 ”Spiff”. teamspiff.ttek.se

Martin Wallström
0707-59 30 86
mwallst@hotmail punkt com
Martin är kommitténs grillmästare och seglar Aphrodite 29 ”Kunigunde”.

Seglingar i Västkustkretsen