» Vilande arrangörer » Bottenvikskretsen

Bottenvikskretsen

I Bottenviken kan du segla 24-timmars med solen uppe nästan hela dygnet. Eftersom vintern kommer sent brukar vi köra seglingarna senare än resten av landet (första helgen i juni).

Kontakt

Ulf Sundström
Mejl: ulfsun@bredband.net
Telefon: 070-347 78 72