» Vilande arrangörer » Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsen

Uppsala-Roslagskretsen arrangerar inte egna 24-timmarsseglingar, däremot sextimmarsseglingar. Det är en lillasyster till 24-timmars. De äger rum både under vår- och höstsäsongen. På Ekoln kallas tävlingarna för Kvartar och på Singöfjärden för Sexor.

Skillnaden mot den vanliga 24-timmarsseglingen är att den går på en fjärdedel av tiden och att SRS också beräknas på använd segelföring. Vi har gemensam målgång med resultaträkning direkt efteråt.

Uppsala-Roslagskretsens sextimmarssegling har sin egen maratonlista. Distansplaketter erövras efter seglade 200 Nm, 500 Nm, 1000 Nm och så vidare. Du behöver inte vara medlem i Svenska Kryssarklubben för att delta.

Hågade 24-timmarsseglare i Uppsala-Roslagskretsens vatten i Mälaren hänvisas till Västermälarkretsens 24-timmarsseglingar i Mälaren.

Lockar en 24-timmarssegling vid Upplandskusten kan man anmäla sig till 24-timmars Vårregattan vid Svealandskusten 2019 som anordnas av SXK Stockholmskretsen.

Läs mer om sextimmarsseglingen på Uppsala-Roslagskretsens webbsida och anmäl dig.

Kontakt

Ansvarig för Uppsala-Roslagskretsens sextimmarssegling är:

Tore Ericsson
telefon: 018-52 75 56
mejl: tore.ericsson@fysik.uu.se