» Arrangörer » Stockholmskretsen » Kontakt

Kontakt

I Stockholm arrangeras 24-timmarsseglingarna av Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets. Du kan nå oss på stockholm@24-timmars.nu.

Foto på Arne Wallers.

Arne Wallers är ordförande i 24-timmarskommittén i Stockholm. Han seglar en Mixer Cruiser.

arne@24-timmars.nu.

Andreas Thulin

Lars Jonsson seglar Elan 333:an Vilja.

Lars är en av arrangörerna bakom Ensamseglingen.

Hans Gustavsson seglar Albin Cumulus. Han är vår representant från Sörmlandskretsen.

Karl-Ingvar ”Kim” Malmgren är en av funktionärerna bakom Ensamseglingen.

0707-76 56 89

kim@honnett.se

Lennart Johansson seglar OE32:an Merano. I kommittén jobbar Lennart särskilt med Ensamseglingen.

070-891 68 95.

Porträttbild av Martin Björklund

Martin Björklund seglar Linjett 37:an Alina.

Han har utvecklar mobilappen för 24-timmarsseglingarna och anmälningssystemet.

Roberth Olofsson

Sofia Johansson

Porträttbild på Stefan Pettersson.

Stefan Pettersson seglar Scampin Vindil. Han är intresserad av marknadsföringen.

stefan@24-timmars.nu

0733-12 55 55.

Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets

Kryssarklubbens lokala verksamhet i Stockholm drivs i en kretsförening, Stockholmskretsen.

Kretsen är en egen förening med egna stadgar och kansli inrymt i samma lokaler som Kryssarklubbens riksförening i Nacka Strand. Besöksadressen är Cylindervägen 12.

Postadress är:
Box 1154,
131 26 NACKA STRAND.

Stockholmskretsen arrangerar eskadersegling, seglarläger i Malma Kvarn och optimistjolleskola Kryssis, och 24-timmarssegling. Kretsen stimulerar kvinnor att ta befälet ombord och har en uthamn i Norrviken vid Runmarö, underhåller farleder och sjömärken.

Stockholmskretsens kansli: 08-716 22 50, stockholmskretsen@sxk.se.