» Arrangörer » Västkustkretsen » Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter

På denna sida har vi samlat de lokala föreskrifter som gäller specifikt för de 24-timmarsseglingar som arrangeras inom Västkustkretsen. Målsättningen för 24-timmarsseglingarna är att de skall vara så lika som möjligt i hela landet men vissa saker har vi känt oss tvingade att hantera på ett tydligare eller avvikande sätt.

De ”regler” du läser här gäller således enbart för seglingar arrangerade inom Västkustkretsen. Övriga arrangörer kan göra på annat vis, kolla med dem!

Tidsangivelser

Vi använder enbart GPS-tid. Alla tider som anges i alla dokument, inklusive denna webbplats är GPS-tider. Alla tidsangivelser i loggboken ska vara GPS-tid.

Start- och målgångstider

På Västkustkretsens samtliga seglingar använder vi en fast målgångstid. Starttiden beror därmed på vilken tidsperiod man väljer att segla. Följande gäller alltid:

Vårregattan

Huvudprincip är att man ska gå i mål på lördag klockan 18:00. Det betyder att

 • 12-timmars startar lördag 06:00
 • 24-timmars startar fredag 18:00
 • 48-timmars startar torsdag 18:00
 • 72-timmars startar onsdag 18:00
 • 96-timmars startar tisdag 18:00 och
 • 120-timmars startar måndag 18:00.

24-timmars classic, som seglas lördag till söndag, startar och går i mål 12:00.

12-timmars classic, som seglas som en dagsegling på lördag, startar 08:00 och går i mål 20:00.

Höstregattan

Samma tider och principer som för vårseglingen.

Vinterregattan

Här seglar vi bara 12-timmars med mål lördag 18:00. Start således lördag 06:00.

Loggbok

Det är mycket viktigt att loggboken för din segling lämnas in så snart som möjligt så att vi kan sammanställa en resultatlista. Din loggbok måste vara komplett ifylld med samtliga uppgifter för att vi ska kunna ta med ditt resultat. Glöm inte bort att skriva in information om gastarna så de också kommer med i Maratontabellen.

Du kan lämna in loggbok på flera olika sätt:

 • Med vår app. Om du loggar din segling i appen får vi automatiskt en loggbok och information om dig och dina gastar ur anmälningssystemet. Du skickar in loggboken direkt i appen. Appen finns för både iOS och Android och kan också användas i en webbläsare.
 • Genom att skicka eller lämna in en manuellt ifylld loggbok.

Får vi inte din loggbok inom två veckor efter avslutad segling kommer du inte att tas med i resultatlistan, Maratonlistan eller vara med och tävla om vandringspriserna.

Ensamsegling

Under ett flertal år har Västkustkretsen tillåtit ensamsegling som provverksamhet. Med det regelverk som gäller från 2018-05-01 tillåts ensamsegling men endast för 12-timmarsseglingar. Inom Västkustkretsen kommer vi dock att fortsätta att tillåta ensamseglare även för de längre tidsperioderna som en fortsatt försöksverksamhet.

Vill du segla ensam på en längre segling? Kontakta oss innan så vi vet om det för vi vill gärna ta del av dina erfarenheter!

Vandringspriser

Varje år tilldelas den som seglat årets längsta distans en inteckning i våra vandringspriser. Dessa är 12-timmarspokalen och 24-timmarspokalen.

12-timmarspokalen avser längsta distans för en av följande 12-timmarsseglingar under året:

 • Vinterregattan från kalenderåret före
 • Vårregattan inklusive solo men inte 12-timmars classic
 • Höstregattan inklusive solo men inte 12-timmars classic

24-timmarspokalen avser längsta distans för en av följande 24-timmarsseglingar under året:

 • Vårregattan med lördagsmålgång
 • Höstseglingen med lördagsmålgång

De s.k. classicseglingarna och de längre tidsperioderna (48, 72, 96 och 120) inräknas alltså inte.

Pokalerna är ständigt vandrande och delas ut på Höstmötet.

Sträckor med nolldistans, ”motorsträckor”

Det finns ett antal sträckor i PoD som har s.k. nolldistans. Detta innebär att man inte får tillgodoräkna sig någon distans när man går sträckan. Avsikten med detta är att göra det möjligt att passera t.ex. kanaler, broar, o.d. som annars kanske valts bort till förmån för en ibland mer riskfylld väg utomskärs. Gemensamt för dessa sträckor är att de får passeras med motor. Det ska ske så skyndsamt som omständigheterna tillåter och utan andra avbrott. För några av dessa sträckor får man också göra tidstillägg för den tid det tog att passera. Typiskt gäller detta sträckor där man inte själv kan påverka gångtiden, t.ex. vid passage av öppningsbar bro.

Sträckor med tidstillägg

 • Idefjorden, 104-106 och omvänt.
 • Hamburgsund, 61-87 och omvänt.
 • Sotenkanalen, 55-59 och omvänt.

Sträckor utan tidstillägg:

Strömstad

Mellan punkt 108 och 112 och omvänt är motorgång tillåten på följande sträckor:

 • 0.31 M i sundets smalaste del mellan Norra Öddö och Daftö-Valö,
 • Från linjen längs N 58 55.00 vid huset och linjen längs N 58 54.69 vid skäret,
 • 0.4 M i den muddrade rännan mellan Daftö och Daftö-Valö,
 • Från ”Udden” vid E 011 10.20 och nord grundet vid E 011 11.07.

Kostersundets västra del

 • 0.6M mellan västra mynningen längs N 58 53.00 och punkt 110 (linfärjan).

Rossö

Mellan punkt 112–77 är motorgång tillåten på följande sträckor:

 • 0.1 M i sundet mellan Rundö och Styrsholmen från linjen mellan de båda uddarna E 011 11.82 till en linje mellan bränningen och skäret E 011 11.68
 • 0.15 M i Rossösundet vid Rossöhamn från västra huset längs E 011 10.40 till syd grundet längs E 011 10.60

Havstenssund

 • 0.12 M i sundets smalaste del, ”Bryggnocken” vid N 58 45.24 till ”Piren” N 58 45.11

Hornö ränna

 • 0.3 M BB-pricken en linje ost N 58 31.15 till ”Nya piren” en linje ost N 58 31.42

Hasselösund

 • 0.15 M från norra inloppet i sundet vid N 58 22.22 till kajens västra del vid N 58 22.10

Bassholmens rännor

 • 0.9 M Vägeröds ränna från Norra inloppet vid N 58 14.86 till Skabbholmen vid N 58 13.97

Bassholmens södra ränna

 • 0.94 M från ”Skabbholmen” vid N 58 13.97 till KRK vid N 58 14.34

Bassholmens norra ränna inklusive Håleströmmen

 • 0.9 M från SB-pricken vid E 011 30.88 till Håleströmmens mynning vid E 011 29.90

Strömmarna

 • 0.5 M  mellan västra inloppet vid Stora Gassholmen E 011 31.37 och östra inloppet vid Strutsholmen E 011 32.08

Bälögat

 • 0.15 M mellan BB-pricken vid östra inloppet E 011 33.28 till västra inloppet E 011 33.12

Malö strömmar

 • Mellan punkterna 25 och 27.

Skåpesund

 • Mellan punkterna 11 och 13.

Hjärterösund (Jungfruhålet)

 • 0.5 M Från BB-pricken vid udden N 57 58.71 norra inloppet till BB-pricken N 57 58.27 vid södra inloppet

Rönnäng

 • 0.3 M i Kalvsund från ”Pirnocken” N 57 55.91 till linjen längs N 57 56.12 vid norra ändan av bryggan på Rönnängssidan.

Albrektsunds kanal

 • Mellan punkterna 12 och 41.

Falsterbo kanal

 • Mellan punkterna 180 och 181.