» Om 24-timmarssegling

Om 24-timmarssegling


Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsseglingar är en koncentrerad långfärdssegling. Segla så långt som möjligt på en bestämd tid och återvänd till startplatsen eller en gemensam målplats.
Lisbeth Wallin och Anna Jutevik på segelbåten Bacchus. Foto: Lena Dahlström.

Du väljer själv väg genom att kombinera olika fördefinierade distanser till en bana som passar besättning och båt.

Redan när seglingarna startade på 1940-talet var syftet samma som nu: ”Seglingen avser att främja sjömanskap, navigationsrutin och långfärdstrim och är öppen för alla långfärdsintresserade seglare.”

Riksreglerna vår gemensamma instruktionsbok för att delta i 24-timmarsseglingarna. Reglerna kompletteras med Lokala föreskrifter, från den lokala arrangören, som beskriver starttider med mera.

Seglingarna körs längs hela Sveriges kust och i Vänern och Mälaren. Seglingarna arrangeras lokalt, oftast Svenska Kryssarklubbens lokala kretsföreningar.

Som standard kan du segla 24-timmars första helgen i juni och första helgen i september. Starttiderna skiljer sig mellan olika arrangörer. En del arrangörer organiserar ytterligare seglingar, utöver första helgerna i juni och september. Hos en del arrangörer kan du segla kortare eller längre perioder än 24 timmar.

Skepparen på deltagande båtar måste anmäla sig. Gastar som fyllt 15 år, är anmälda och deltar aktivt i seglingen får anmäla sig. Anmälan för skeppare och gastar sker direkt till arrangören.

Glad kvinna vid rodret under 24-timmarssegling.
Karin Holstad seglar 24-timmars på båten Sjöugglan. Almagrundet i bakgrunden. Foto: Peter Holstad

Under seglingarna använder vi ett förenklat handikappsystem, SXK-tal, baserat på Svenska Seglingsförbundets respitsystem, SRS. Standardbåtar som finns i SRS-talstabellen får automatiskt SRS-talet omräknat till SXK-tal. SXK-talet är förenklat och vi tar inte hänsyn till undanvindssegel, fast propeller med mera. Om din båt inte finns i SRS-tabellen eller om den inte uppfyller båtadatabladen kan du använda giltigt SRS-mätbrev eller ansöka om ett individuellt SXK-tal för din båt.

Arrangörerna har inte funktionärer på plats vid startpunkter och på banan. Du noterar själv start, målgång, rundning av punkter och möte med andra deltagare i loggboken.

Du känner igen andra deltagare på att de för en orange deltagarvimpel.

24-timmars är en spännande segling med ett stort mått av taktik. Du väljer ju själv väg bland en stor uppsättning sträckor och rundningspunkter ur en punkt- och distanstabell. Mycket av tjusningen är att välja väg beroende på väderläget för att segla effektivt, uthålligt, säkert och hinna i mål i tid. Om du försenas får du distansavdrag.

Efter seglingen skickar du in loggboken till arrangören som sammanställer en resultatlista. Ditt resultat korrigerat för försening och handikapp kallas maratondistans. Du samlar på dig maratonsdistans från samtliga seglingar du deltar i. Maratondistanserna för alla deltagare publiceras i Maratonlistan.

När du seglat ihop 200 nautiska mil (M) i plakettdistans får du en bronsplakett. Denna plakett följs av ytterligare plaketter upp till 10.000 M. Några enstaka deltagare som nått avsevärt längre än 10.000 M har fått ett timglas som hedersutmärkelse.

Vid samma plakettdistanser som ger plaketter kan du få ett 24-timmarsintyg infört i den blå intygsboken från Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB). Intyget styrker att du har praktisk erfarenhet av non-stopsegling.

24-timmars är inte en en kappsegling enligt kappseglingsreglerna. Faktum är att seglingen uppstod delvis som en motreaktion mot 40-talets kappseglingar som uppfattades mer som en materialsport utan sjömansskap. Du kan hitta flera olika tävlingsmoment inom 24-timmarsseglingarna och jämföra ditt resultat mot dina tidigare resultat eller andra deltagare.

Text: Stefan Pettersson CC-BY

Vill du läsa mer om 24-timmarsseglingarna? Här finns massor av artiklar: