» Arrangörer » Blekingekretsen

Blekingekretsen

Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets arrangerar 24-timmarsseglingar i södra Östersjön, med startpunkter från Ystad till Kalmar.

Blekingeeka i Karlshamns skärgård. Foto: Entheta CC (BY-SA).
Blekingeeka i Karlshamns skärgård. Foto: Entheta CC (BY-SA).

24-timmars eller ”Around the Clock Race” är en distanssegling i syfte att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod. Man seglar som minst 12 timmar och som mest fem dygn. Man lägger själv upp sin segling med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens förmåga och väderleksutsikterna. Ju avlägsnare punkt som rundas, desto bättre segling.

Banan består av ett stort antal rundningspunkter inomskärs och till havs. Man väljer själv under seglingen vilka punkter som skall rundas enligt vissa givna regler. Utmaningen är att vara tillbaka vid startplatsen inom den seglingsperiod, som valts i förväg. Kommer man för sent i mål får man ett distansavdrag. Under hela seglingen ska båten vara under gång för segel och man får alltså inte förtöja eller ankra för att vila eller äta. Man ställs därför ofta inför nya utmaningar, från navigering i mörker till matlagning under gång och organisering av sjövakter. Observera att det är INTE meningen att man skall hålla sig vaken i 24 timmar, sjövakter var ordet.

Seglingsdagar 2024

Vårseglingen

Som vanligt har vi två alternativa startdagar för både vår- och höstseglingarna. Du väljer själv vilken du vill utnyttja.

Start 1: Lördag 1 juni
Start 2: Lördag 8 juni

Höstseglingen

Start 1: Lördag  31 augusti
Start 2: Lördag 7 september

Starttiden är för 24-timmars kl 12-15 på angivna dagar. 12-timmars startar kl 07-10.

De längre seglingarna (48, 72 etc) startar motsvarande tidigare. Starttiden för dessa är valfritt kl 07-21.
Nu är endast seglingar 12 och 24 timmar arrangerade. Om någon vill segla längre så kontakta undertecknad så lägger vi upp önskad segling.

Nyheter 2024

Gemensam målgång.
Vi provar i år gemensam målgång vid Tjärö. Det betyder att punkt 289 Yttre Gåse då är målpunkt och att vi efter seglingen träffas på Tjärö. Detta är en valfri option och man får välja om man vill ha traditionell målgång vid startpunkten eller om man vill gå i mål vid Tjärö. Notera starttiden för denna segling.

Dokument

Reglerna (öppnas i nytt fönster)
Punkt- och distanstabell skapas med utgångspunkt från en vald startpunkt. Alla rundningspunkter inom angivet avstånd från startpunkten tas med. Detta görs i ett separat formulär via ovanstående länk.
Loggbok (nytt fönster)

Använd gärna mobilappen som visar möjliga punkter och sträckor, och också funkar som loggbok under seglingen. Info om appen hittar du här.

Checklista

Det finns en bra checklista när man planerar sin segling: länk  (öppnas i ny flik)

Plaketter

Skeppare och registrerade gastar kan ackumulera seglad distans över flera seglingar och så småningom belönas med en plakett som bevis för sin prestation. 200 M ger bronsplakett, 500 M silver o.s.v. Se mer om detta i Riksreglerna.

Avgifter

Skeppare (SXK-medlem): 100 kr
Skeppare (inte SXK-medlem): 150 kr
Registrerad gast : 50 kr
Deltagarvimpel: 150 kr inkl porto

Betalas till pg 595822-8 samtidigt med anmälan.

Deltagaranmälan

Anmälan senast 7 dagar före respektive starttillfälle på 24-timmars anmälningssystem eller med epost till kontakten nedan.

Kontakt

Lars Möller, lars.moller@telia.com, tel 0706-790188

Resultat från seglingar i Blekingekretsen

Höstsegling 2022-2
Vårsegling 2022-1
Höstsegling 2021-2
Vårsegling 2021-1
Höstsegling 2020
Vårsegling 2020
Vårsegling 2019
Höstsegling 2018
Höstsegling 2017
Vårsegling 2017
Vårsegling 2013