» Om cookies, personuppgifter och upphovsrätt

Om cookies, personuppgifter och upphovsrätt

Den här webbplatsen drivs av Svenska Kryssarklubbens 24-timmarsnämnd i samarbete med lokala arrangörer, oftast Kryssarklubbens lokala kretsföreningar.

Det här är vår integritetspolicy för webbplatsen som du just nu besöker. Policyn handlar om de personuppgifter som vi samlar in, lagrar och bearbetar när du använder webbplatsen. Om du är medlem i Svenska Kryssarklubben och någon av dess kretsföreningar, leverantör eller anställd så kan det också finnas avtal som hanterar personuppgifterna.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress, e-post, telefonnummer och den IP-adress din surfenhet använder. Med surfenhet menar vi den dator, mobil, platta eller annan teknisk pryl med webbläsare som du använder för att besöka webbplatser (surfa).

Personuppgifter kan samlas in på två olika sätt: du skickar på eget initiativ in uppgifter, till exempel via kontaktformulär/mejl eller automatiskt när du surfar på webbplatsen.

På webbplatsen presenterar vi personuppgifter i form av deltagar-, resultat- och maratonlistor. I samband med deltagaranmälan informerar vi om detta. De personuppgifter som vi lagrar är de som du anger vid anmälan, namn, födelsedatum och kontaktuppgifter.

Om du upplever problem av att dina personuppgifter publiceras eller vill ha utdrag på vilka personuppgifter vi har om dig, kontakta din lokala arrangör.

Vi måste, och vill också, berätta hur vi använder dina personuppgifter och hur du ska göra om du vill ta del av uppgifterna eller få dem bortgallrade.

Den automatiska insamlingen av uppgifter görs dels för att det behövs rent tekniskt, dels för att med statistik utvärdera webbplatsens användning.

En cookie är en liten fil som en webbserver ber att få spara i användarens webbläsare. Webbservern ber sedan att få se den filen om webbläsaren återkommer. Typiskt så kan cookien innehålla information om när användaren senast besökte webbplatsen, att det är en inloggad webbplatsadministratör eller att användaren har valt att visa texten med större storlek. Efter en tid så slänger webbläsaren cookien. Vår webbplats använder cookies:

  • I webbpubliceringsverktyget WordPress, för att hantera inställningar, inloggning, sessioner med mera. Denna information sprids inte till någon tredje part.
  • För att analysera användningen av webbplatsen med statistiktjänsten Matomo. Ur vårt perspektiv så är du som användare anonym och vi vet inte vem du är, vi ser bara aggregerad data. Men, den IP-adress som sin surfenhet använder är i lagens mening en personuppgift som fångas upp. Det gör det möjligt att sammanställa data om hur din surfenhet används. Denna data samlas in på vår egen webbplats och delas inte med någon annan part.

Du som användare kan i din webbläsare ställa in om du vill att den tar emot cookies från webbservern. Du kan också titta på vilket innehåll som sparats i cookiefilen.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Vi använder också externt lagrat material (bilder och filmer) som potentiellt kan användas för att spåra användares surfmönster:

  • Profilbilder för inloggade användare (administratörer och skribenter) via tjänsten Gravatar som ägs av företaget Automattic.
  • Kartbilder från Googles tjänster Google Maps och My Maps.
  • Inbäddade filmer på Youtube och Vimeo.

Om du vill ta del av de personuppgifter som har koppling till dig, begära att de raderas eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter så får du gärna kontakta ulf.palm@24-timmars.nu.

Det är i huvudsak EU:s dataskyddsförordning som reglerar hanteringen av personuppgifter. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för mer information.

Det här är version 2.2 av vår integritetspolicy för webbplatsen. Den började gälla 18 mars 2024.

Upphovsrätt

Innehållet på webbplatsen tillhör respektive författare eller fotograf om inte något annat anges. Svenska Kryssarklubben har som regel fått lov (licens) att använda innehållet och är inte ägare till det.

Om du bidrar med material skriver vi gärna ut ditt namn som upphovsinnehavare. En del äldre material har vi tappat uppgifter om upphovsinnehavare på. Berätta gärna för oss om du hittar material som är ditt så att vi kan skriva dit ditt namn.