Reglerna

Riksreglerna är vår gemensamma regelsamling som ska finnas ombord. Alla ombord bör känna till reglerna och förstå dem.

Riksreglerna, (pdf) fastställda 2006.

24-timmarsseglingarna genomförs inte enligt kappseglingsreglerna.

Riksreglerna kompletteras med lokala föreskrifter som utfärdas av den lokala arrangören för varje segling. I föreskrifterna anges bland annat starttider. Arrangören kan skärpa reglerna men inte ta bort bestämmelser från riksreglerna.

Läs också loggboksbladet som innehåller instruktioner om hur loggboken ska föras och hur distansavdraget för försening beräknas. Seglingens Punkt- och distanstabell kan också innehålla regelliknande krav på vägval.

Som stöd för dig som deltagare har vi tagit fram en checklista som sätter de viktigaste reglerna i sitt sammanhang och delar med sig av många deltagares samlade erfarenheter.

Riksreglerna förvaltas av Kryssarklubbens 24-timmarsnämnd och fastställs av Kryssarklubbens styrelse. Reglerna har reviderats i flera omgångar. Det ursprungliga syftet med seglingarna gäller fortfarande:

Seglingen avser att främja sjömanskap, navigationsrutin och långfärdstrim och är öppen för alla långfärdsintresserade seglare.