» Om 24-timmarssegling » Reglerna

Reglerna

Riksreglerna är vår gemensamma regelsamling som ska finnas ombord. Alla ombord bör känna till reglerna och förstå dem.

Riksreglerna 2018/A, (pdf) fastställda i maj 2018.

24-timmarsseglingarna genomförs inte enligt kappseglingsreglerna.

Riksreglerna kompletteras med lokala föreskrifter som utfärdas av den lokala arrangören för varje segling. I föreskrifterna anges bland annat starttider. Arrangören kan skärpa reglerna men inte ta bort bestämmelser från riksreglerna.

Seglingens Punkt- och distanstabell kan också innehålla regelliknande krav på vägval.

Som stöd för dig som deltagare har vi tagit fram en checklista som sätter de viktigaste reglerna i sitt sammanhang och delar med sig av många deltagares samlade erfarenheter.

Riksreglerna förvaltas och fastställs av Kryssarklubbens 24-timmarsnämnd.

Carrera Helmsman "Saga" seglar ifrån. Foto: Stefan Pettersson. CC (BY-SA)
Carrera Helmsman ”Saga” seglar ifrån. Foto: Stefan Pettersson. CC (BY-SA)