Reglerna

Riksreglerna är vår gemensamma regelsamling som ska finnas ombord. Alla ombord bör känna till reglerna och förstå dem.

Riksreglerna 2018/A, (pdf) fastställda i maj 2018.

24-timmarsseglingarna genomförs inte enligt kappseglingsreglerna.

Riksreglerna kompletteras med lokala föreskrifter som utfärdas av den lokala arrangören för varje segling. I föreskrifterna anges bland annat starttider. Arrangören kan skärpa reglerna men inte ta bort bestämmelser från riksreglerna.

Läs också loggboksbladet som innehåller instruktioner om hur loggboken ska föras och hur distansavdraget för försening beräknas. Seglingens Punkt- och distanstabell kan också innehålla regelliknande krav på vägval.

Som stöd för dig som deltagare har vi tagit fram en checklista som sätter de viktigaste reglerna i sitt sammanhang och delar med sig av många deltagares samlade erfarenheter.

Riksreglerna förvaltas och fastställs av Kryssarklubbens 24-timmarsnämnd.