Segling

Vårens 6-timmars 2019, Västkusten

På västkusten seglar vi även 2019 en kortvariant på 24-timmars – en 6-timmars! Denna genomförs som en renodlad kappsegling med start på ett ställe och vid en tidpunkt.

I samband med seglingen kör vi uppsamling och efterträff på kansliet i Långedrag för att ha litet trevligt tillsammans.

Seglingen genomförs i samarbete med SS Slören som står som officiell arrangör.

Seglingen arrangeras av SS Slören och all information om seglingen finns på deras hemsida.

Seglingsdatum

Söndag 2018-06-16

Starttid

10:00

Tidsprogram

08:00 Registrering öppnar på Västkustkretsens kansli, Talattagatan 24 i Långedrag.
08:30 Skepparmöte med genomgång av seglingens särskilda Punkt- och Distanstabell, rundningsregler och distansberäkning.
10:00 Start.
15:30 Första tillåtna målgångstid.
16:00 Nominell målgångstid.
16:30 Sista tillåtna målgångstid. Målet stänger.
17:00 Samling på Västkustkretsens kansli, Talattagatan 24 i Långedrag. Servering av korv och dricka.
18:00 Senast. Prisutdelning. Hyllande av segraren!

Start och Mål

Vågbrytaren i Hinsholmskilens småbåtshamn.

Bana

Seglingen genomförs enligt samma principer som en normal 24-timmarssegling men med en helt egen Punkt- och Distanstabell. Denna finns, liksom all annan dokumentation för tävlingen på SS Slörens hemsida.

Resultatberäkning

Resultat beräknas på varje deltagares sammalagda distans dividerat med båtens handikapp. Som handikapp används SRS.

Båtar som önskar delta ska ha ett giltigt SRS-tal eller SRS-mätbrev.  24-timmars SXK-tal gäller inte!

Deltagaravgift

Medlem i SS Slören och/eller SXK betalar 200 kr, ej medlem 250 kr. Deltagare i SS Slörens Skepparkannan 2019 betalar endast 100 kr.

Anmälan

Denna segling har egen anmälan via SS Slörens webbsida.

Seglingshandlingar

Eftersom denna segling genomförs med andra regler än en traditionell 24-timmarssegling gäller inte våra vanliga seglingshandlingar. Det som gäller publiceras löpande på SS Slörens hemsida.

Arrangör: Västkustkretsen