Seglingshandlingar

På denna sida hittar du alltid senaste versionen, eller länkar till var senaste versionen finns, av alla starthandlingar som vi använder på Västkustens 24-timmarsregattor.

Regler

Lokala föreskrifter och instruktioner

Vårregattan 2020

Höstregattan 2020

  • (Instruktioner)
  • (Information för Klädesholmen)
  • (Startlista)

Vinterregattan 2020

  • (Instruktioner)
  • (Information för Hälsö)
  • (Startlista)

Anmälan och startlista

Instruktioner för hur man anmäler sig till samtliga regattor inom Västkustkretsen finns på en egen sida:

Man kan alltid anmäla sig ända fram till den enskilda seglingen inom regattan startar under försutsättning att man betalar startavgiften senast i samband med start. Observera att anmälan till eventuella efterarrangemang måste ske senast en vecka före start för att det ska gå att boka plats, mat, o.d.!

Startlista publiceras löpande fram till start på denna sidan. Anmälda deltagare får också startlistan mailad i samband med att Lokala föreskrifter och Instruktioner skickas ut.

Punkt- och Distanstabell, PoD

Du kan alltid ladda ner senaste versionen av PoD på länken ovan. Genom att själv skapa din tabell där säkerställer du att du gör det på den absolut senaste informationen. Där kan du välja på att få din tabell som dokument, klickbar data till Google Earth eller data till din plotter.

Observera att tabellen ändras varje år, ibland också under året om det upptäcks större felaktigheter. Se därför till att alltid ladda ner en aktuell tabell så sent som möjligt inför varje segling!

Färdiga tabeller för nedladdning

Genererade 2020-04-23

Punktkartor

Punktkartorna ger en snabbare överblick och kan vara bra att ha till hands när tveksamheter uppstår om vilken punkt man kan gå till härnäst.

Du kan alltid hämta en interaktiv punktkarta för Google Earth via PoD-systemet! Länk ovan.

Loggbok

Excelloggboken ska fungera i Microsoft Excel, OpenOffice och LibreOffice. Tänk på att om du använder denna loggbok är det extremt viktigt att du använder den senaste eftersom tidigare års utgåvor innehåller fel PoD-data!

SXK-tal

24-timmarsseglingarna genomförs på ett respittal som heter SXK-tal. Det är baserat på SRS men använder det från LYS ursprungliga sättet att räkna med 4,5 knops medelfart för en 1.00-båt på rundbana (SRS använder fr.o.m. 2017 5,5 knop vilket gör att ett SXK-tal är ca 22 % högre än ett SRS-tal.) Dessutom är det betydligt lättare att erhålla ett SXK-tal än ett SRS-tal om man inte finns i SRS-tabellen.

Information om SXK-tal och hur du tar fram eller kan ansöka om rätt för din båt finns på sidan om 24-timmarsseglingarnas handikappsystem.

Tycker du att något saknas? Meddela oss i kommittén så rättar vi!