6-timmars 2022, Göteborg

På västkusten arrangerar 6-timmars i Göteborg. Denna genomförs som en renodlad kappsegling med start på ett ställe och vid en tidpunkt.

I samband med seglingen kör vi uppsamling och efterträff på Västkustkretsens kansli i Långedrag för att ha litet trevligt tillsammans.

Seglingen genomförs i samarbete med SS Slören som står som officiell arrangör.

Seglingen arrangeras av SS Slören och all information om seglingen finns på deras hemsida.

Seglingsdatum

Lördag 2022-05-28

Starttid

10:00

Tidsprogram

08:00Registrering öppnar på Västkustkretsens kansli, Talattagatan 24 i Långedrag.
08:30Skepparmöte med genomgång av seglingens särskilda Punkt- och Distanstabell, rundningsregler och distansberäkning.
10:00Start.
15:30Första tillåtna målgångstid.
16:00Nominell målgångstid.
16:30Sista tillåtna målgångstid. Målet stänger.
17:00Samling på Västkustkretsens kansli, Talattagatan 24 i Långedrag. Servering av korv och dricka.
18:00Senast. Prisutdelning. Hyllande av segraren!

Start och Mål

Vågbrytaren i Hinsholmskilens småbåtshamn.

Bana

Seglingen genomförs enligt samma principer som en normal 24-timmarssegling men med en helt egen Punkt- och Distanstabell. Denna finns, liksom all annan dokumentation för tävlingen på SS Slörens hemsida.

Resultatberäkning

Resultat beräknas på varje deltagares sammanlagda distans dividerat med båtens respittal. Som respitsystem används SRS.

Båtar som önskar delta ska ha finnas i gällande SRS-tabell eller ha ett giltigt SRS-mätbrev.  24-timmars SXK-tal gäller inte!

Deltagaravgift

Medlem i SS Slören och/eller SXK betalar 200 kr, ej medlem 250 kr. Redan anmälda deltagare i SS Slörens Skepparkannan 2020 betalar 100 kr.

Anmälan

Denna segling har egen anmälan via SS Slörens webbsida.

Seglingshandlingar

Eftersom denna segling genomförs med andra regler än en traditionell 24-timmarssegling gäller inte våra vanliga seglingshandlingar. Det som gäller publiceras löpande på SS Slörens hemsida.