Ändringar i PoD runt Stockholm 2024

I början av 2024 har vi i Stockholmskretsen reviderat Punkt och distanstabellen (PoD) runt Stockholm, mot Åland, mellan Öland och Gotland samt vid Dagö och Ösel.

Syftet har varit att undvika passager genom trafiksepareringszoner ute till havs, ge möjlighet till roligare segling på fjärdarna mellan Husarö- och Rödlögaleden. Vi har också rättat en punkt vars prick tagits bort.

Ändringarna kommer att finnas i mobilappen, punktkort samt punkt- och distanstabellen inför årets regattor.

I höstas så fick vi via facebookgruppen 24-timmarssegling Stockholm in förslag på ändringar av Punkt- och distanstabellen.

Majoriteten av ändringarna gäller sträckor genom eller nära trafiksepareringssystem (TSS). Vår princip är att undvika sträckor genom trafiksepareringssystemen, undantag är sträckor vinkelrätt mot trafikriktningen eller om ett hörn av ett system skärs lite. Det är upp till dig som skeppare att följa regelverken och respektera den tunga trafiken.

TSS North Åland Sea

Kring trafiksepareringssystemet i södra Kvarken, TSS North Åland Sea, hade vi tidigare plockat bort väl många sträckor av säkerhetsskäl. De gick inte igenom de egentliga zonerna. Vi har nu lagt tillbaka sträckorna, så att det finns betydligt fler sträckor mellan norra Roslagen och Åland. Det kommer gynna särskilt deltagare som startar vid punkterna 635 Bellonagrundet och 620 Hensviksudde. De har tidigare varit ganska instängda.

Före/efter ändringarna:

Punktkort för södra Kvarken 2023.
Punktkort för södra Kvarken 2024.

TSS South Åland Sea

I trafiksepareringssystemet på Ålands hav har vi tagit bort några sträckor som låg inne i systemet.

  • 523 Tröskeln Västra – 617 Svartklubben
  • 963 Armbågen – 509 Salvorev
  • 963 Armbågen – 499 Fårö fyr
Punktkort för Ålands hav 2023.
Punktkort för Ålands hav 2024.

Husaröleden Rödlögaleden

Fjärdarna mellan Husaröleden och Rödlögaleden har haft flera sträckor som följer gamla och/eller informella leder. Däremot har det inte inte funnits rundningspunkter i området mellan Kappellskär och Angödrommen. Så nu har vi lagt in fyra nya punkter och anpassat sträckorna.

Fjärdarna mellan Husaröleden och Rödlögaleden 2023.

Tre av de fyra nya punkterna finns i anslutning till tillfälliga fyrar, ”Occas, Occasional” i sjökortet, tidigare ”Ff, fiskefyr”. Fyrarna är sällan eller aldrig tända.

Vi har tyvärr inte rätt att publicera utdrag ur sjökortet, titta i sjökortet så ger de vita fyrsektorerna och gränserna mellan röd och grön sektor indikation på seglingsbara far.

Fjärdarna mellan Husaröleden och Rödlögaleden 2024.

Som du ser på punktkortet så har flera långa sträckor tagits bort och ersatts med nya sträckor via de fyra nya punkterna.

Hydrographicas sjökort, Kryssarklubbens turistkartor från 1970-talet och boken Båtleder på Ostkusten (Améen och Hansson) ger tips om informella leder i området.

571 Äpplarö

Rundningspunkten 571 Äpplarö var definierad som en linje mellan två prickar. En av dem har nu dragits in.

Punkt 571 Äpplarö. Punktdefinitionen ändrad mellan 2023 och 2024 med en marginell förflyttning och bibehållna sträckor.

Punkten definieras om från:

  • 571 Äpplarö. Linjen SB-prick — BB-prick (1,3m) S Äpplarö västra udde.

Till:

  • 571 Äpplarö. Farledslinjen tvärs SB-prick sydväst Äpplarö.

Sjökortsbild vid 571 Äpplarö hos Eniro (öppnas i ny flik).

Ändringen av position är så liten att distanserna för punktens sträckor inte ändras.

Kom ihåg att det är den skrivna punktdefinitionen som gäller vid rundning, tidigare en linje, nu en punkt.

TSS Hangö Dagö

Mellan Hangö i Finland och Dagö i Estland, samt väst om Dagö finns två trafiksepareringssystem, TSS Off Hankoniemi Peninsula och TSS Off Köpi Peninsula.

Punktkort för norra Östersjön 2023.

Dessa system skars av många sträckor. Vi vill verkligen inte locka in deltagare i dessa hårt trafikerade system. Så vi har tagit bort många sträckor. En del av dem så långa att den västra punkten finns kustnära i Stockholms södra skärgård.

Punktkort för norra Östersjön 2024.

De berörda rundningspunkterna runt Dagö är sällan besökta. Vi har inte kompletterat genom att lägga till nya sträckor. Om du seglar i dessa vatten och har lokalkännedom, hör av dig till oss arrangörer så kan vi undersöka nya punkter och sträckor.

TSS West Klintehamn

I mellersta Östersjön, väst Klintehamn på Gotland, finns ett nord-sydligt trafiksepareringssystem som skärs av flera sträckor.

Punktkort Gotska sjön 2023.

Vi har tagit bort flera sträckor, varav några så långa som 502 Karlsö 407 Häradsskär.

Punktkort Gotska sjön 2024.

Vi har inte ersatt de borttagna sträckorna. Om du seglar i dessa vatten och har förslag på nya punkter och sträckor, hör av dig till oss arrangörer.

Det känns tveksamt att ta upp området under rubriken ”ändringar runt Stockholm” men rent administrativt så är det vi i Svenska Kryssarklubbens Stockholmskrets som förvaltar rundningspunkterna runt Gotland. Runt Öland och på fastlandssidan är det Dacke- och S:t Annakretsarna som förvaltar punkterna. Sträckorna där emellan har vi gemensam vårdnad om.

Hittar du fel? Har du önskemål?

Hittar du fel i Punkt- och distanstabellen, punktkorten eller mobilappen, hör av dig till din arrangör.

En del punkter mättes in grovt för länge sedan, det är ändå den skrivna punktdefinitionen som gäller. Med exakta navigeringsverktyg så är det nu lättare att se felen. Rundningspunkter kan vara definierade i förhållande till sjömärken som dragits in eller flyttats. Sträckor kan ha blivit olämpliga på grund av olika sorters reservat.

Tycker du att det är glest med bra sträckor? Vill du segla till vatten där det inte finns några punkter? Gör ett förslag och hör av dig!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.