Höstseglingen 2014 i Sörmland

Sörmlandskretsen arrangerar 24-timmarsseglingar längs Norra Östersjön, med startpunkter från komplettera med nordligaste och sydligaste startpunkterna.

12, 24, 48, 72, 96 eller 120-timmars, välj själv

Detta är en tidsbegränsad distanssegling som genomförs som en långfärdssegling. Seglingen går ut på att Ni utnyttjar båtens egenskaper, besättningens kapacitet och väderleksutsikterna för att segla så långt som möjligt för att vara tillbaka vid startpunkten eller den gemensamma målpunkten inom den tid Ni på förhand bestämt.

Nyhet nu är det tillåtet att segla 12 timmars ensam samma regler som i övrigt

Varför 24-timmars?

Ni får under en helg testa Er själva och båten under en lite längre tid än vad som kanske är vanligt. Både skeppare och gastar får ta del i navigering, mathållning och vila under seglingen.

Vårseglingen kan bli en värdefull test av båt och utrustning inför sommarens färder, och naturligtvis en upplevelse att på sjön uppleva solens upp och nedgång under färden.

2014 års seglingar

Starttider

24-timmars höstsegling 6-7/9 kl 08.00

För längre el. kortare seglingsperioder än 24 timmar gäller motsvarande tidigare startdatum.

Det är således möjligt att när som helst under respektive vecka genomföra sin distanssegling.

Kontakt

Hans Gustavsson
Trollstigen 26
61145 Nyköping
Mobil: 070-5246791
mail:hans.f.gustavsson@telia.com