Öresundskretsen

Öresundsbron. Foto: Johannes Jansson CC-BY.
Öresundsbron. Foto: Johannes Jansson CC-BY.

Öresundskretsen arrangerar 24-timmarsseglingar i Öresund, danska vatten och södra Östersjön.

24-timmars eller ”Around the Clock Race” är en distanssegling i syfte att segla så långt som möjligt inom en vald tidsperiod. Man seglar som minst 12 timmar och som mest fem dygn. Man lägger själv upp sin segling med hänsyn till båtens egenskaper, besättningens förmåga och väderleksutsikterna. Ju avlägsnare punkt som rundas, desto bättre segling.

Banan består av ett stort antal rundningspunkter inomskärs och till havs. Man väljer själv under seglingen vilka punkter som skall rundas enligt vissa givna regler. Utmaningen är att vara tillbaka vid startplatsen inom den seglingsperiod, som valts i förväg. Kommer man för sent i mål får man ett distansavdrag. Under hela seglingen ska båten vara under gång för segel och man får alltså inte förtöja eller ankra för att vila eller äta. Man ställs därför ofta inför nya utmaningar, från navigering i mörker till matlagning under gång och organisering av sjövakter. Observera att det är INTE meningen att man skall hålla sig vaken i 24 timmar, sjövakter var ordet.

Den som vill segla längre kan välja mellan 48, 72, 96 och 120 timmar.

Seglingsdagar 2021

Vårseglingen: 5/6 eller 12/6 (valfritt eller bägge)
Höstseglingen: 28/8 eller 4/9 (valfritt eller bägge)
Starttiden är för 24-timmars kl 12-15 på angivna dagar. 12-timmars startar kl 07-10.

De längre seglingarna (48, 72 etc) startar motsvarande tidigare. Starttiden för dessa är valfritt kl 07-21.

Resultatlistor

Maratonlista:
Länk till maratonlista

Startdokument

Riksreglerna (156 kb)
Punkt- och distanstabell skapas med utgångspunkt från en vald startpunkt. Alla rundningspunkter inom angivet avstånd från startpunkten tas med. Detta görs i ett separat formulär via ovanstående länk.
Loggbok (25 kb)

Använd gärna mobilappen som visar möjliga punkter och sträckor, och också funkar som loggbok under seglingen. Info om appen hittar du här.

Avgifter

Skeppare (SXK-medlem): 100 kr
Skeppare (inte SXK-medlem): 150 kr
Registrerad gast: 50 kr.
Deltagarvimpel: 100 kr.

Betalas till pg 595822-8 samtidigt med anmälan.

Deltagaranmälan

Anmälan senast 7 dagar före respektive starttillfälle.

Anmälan kan göras på 24-timmars anmälningssystem eller med epost till kontakten nedan.

Kontakt

Lars Möller
Tel 0706-790188
Epost lars.moller(at)telia.com

Kontakta mig gärna för mera upplysningar

Öresundskretsen

Artiklar från Blekingekretsen

Alla från Blekingekretsen ...

24-timmarsseglingarna