Vårens 12-timmars 2019, Västkusten

Se artikel om vårseglingen: https://24-timmars.nu/varseglingen-2019-vastkusten/